Územné plány

Dokumenty

  NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie obce Turňa nad Bodvou číslo ../2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Turňa nad Bodvou

  Textová časť

   Turňa nad Bodvou - návrh
   Turňa nad Bodvou - PP
   Turňa nad Bodvou - ZC
   Záväzná časť územného plánu obce Turňa nad Bodvou
   VZN podpísané

   Grafická časť

    Turňa nad Bodvou - mapa 1a
    Turňa nad Bodvou - mapa 3a
    Turňa nad Bodvou - mapa 4