PHaSR

  PRÍPRAVA PROGRAMU ROZVOJA OBCE 2015 - 2021

  Viď. "AKTUALITY"

  PROGRAM ROZVOJA OBCE TURŇA NAD BODVOU NA ROKY 2015-2021

  • 01 PRO 2015 - 2021 TU
  • 02 Formulár č. F 2 - Finančný rámec TU
  • 03 Formulár č. P3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov TU
  • 04 Formulár č. Ú 6 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR TU