Kontakty

Toto webové sídlo www.obecturnanadbodvou.sk spravuje Obec Turňa nad Bodvou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Turňa nad Bodvou

Adresa:
Obecný úrad Turňa nad Bodvou
Moldavská cesta 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 00691313

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Košice okolie
Región: Turňa
Počet obyvateľov: 3776
Rozloha: 2321 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1221

Podateľňa: turna@turnanadbodvou.sk
Starosta: Atila Oravecz, e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 466 21 01+421 55 466 21 38

E-mail: turna@turnanadbodvou.sk

Kompetencie:
Obec Turňa nad Bodvou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Turňa nad Bodvou je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk