Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kontajnerové stanovištia- Upozornenie / Konténeres állomások- Figyelmeztetés

 18.07.2023

Vážení spoluobčania!

V minulosti obec na Sídlisku Cementár vybudovala stanovištia pre zber a zhromažďovanie komunálneho odpadu. Jednotlivé spoločenstvá mali za úlohu len zamknúť a ustrážiť, aby do stanovíšť sa nedostali nepovolaní, ako aj nesúvisiaci odpad, ako na obrázku vidíte, aj stavebný odpad. Bohužiaľ, okrem niektorých spoločenstiev, ktoré sa vzorne starajú o svoje stanovište, sú aj také, ktoré nemajú vôbec záujem spolupracovať s obcou. Týždeň, čo týždeň ich stanovištia vyzerajú takto, pričom len malou snahou a samozrejme spoluprácou vlastníkov, sa dá zabezpečiť, aby to tak nebolo. Výhovoriek je neúrekom, ale riešenia žiadne. Vážení vlastníci, páči sa Vám takto bývať? Prosíme, aby ste apelovali na svojich predsedov spoločenstiev, aby namiesto výhovoriek začali aj niečo robiť. Obec bola, aj bude nápomocná pri navrhnutí nejakých riešení, ktoré zabránia uvedenému stavu. Nebuďte ľahostajní a upozornite a nahláste občanov, ktorí nevedia rozoznať komunálny odpad od stavebného odpadu. Takýmto ľahostajným prístupom sa len zvyšujú náklady obce na likvidáciu odpadu a ostáva menej na rozvojové aktivity.
Tisztelt polgártársak!
A község a múltban kommunális hulladékgyűjtő állomásokat épített ki a Cementgyári Lakótelepen. Az egyes
közösségek feladata a zárva tartása és őrzése lett volna, hogy ne juthassanak be illetéktelen személyek az állomásokra, illetve a képen is látható, nem oda tartozó, valamint az építkezési hulladékok sem. Az állomasaikkal példamutatóan törődő lakóközösségek mellett, sajnos akadnak olyanok is, melyek a községgel egyáltalán nem hajlandóak együttműködni. Hétről hétre így néznek ki az állomásaik, holott egy kis akarattal és persze a tulajdonosok együttműködésével be lehetne biztosítani, hogy ez ne így legyen. Számtalan kifogás akad, de megoldás egy sem. Tisztelt tulajdonosok!  Szeretnek ilyen környezetben élni? Kérjük Önöket, hogy forduljanak lakóközösségeik vezetőihez, hogy a kifogások helyett, kezdjenek el tenni is végre valamit! A község segítőkész volt és az is marad a javasolt megoldások terén, melyek megakadályozzák a feltüntetett állapotok kialakulását. Ne legyenek könnyelműek, és figyelmeztessék, valamint jelentsék azokat a polgárokat, akik nem tudják megkülönböztetni a kommunális hulladékot az építkezésitől! Az ilyen könnyelmű hozzáállással csak a község hulladékszállítási költségei növekednek, ami által kevesebb forrás jut a fejlesztési aktivitásokra.


Zoznam aktualít :