rsshttps://www.turnanadbodvou.sk/Thu, 28 Oct 2021 09:00:47 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu / A belföldi és a külföldi turizmussal kapcsolatos adatgyűjtés]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-676-zistovanie-o-domacom-a-vyjazdovom-cestovnom-ruchu---a-belfoldi-es-a-kulfoldi-turizmussal-kapcsolatos-adatgyujtesFri, 22 Oct 2021 09:09:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-676-zistovanie-o-domacom-a-vyjazdovom-cestovnom-ruchu---a-belfoldi-es-a-kulfoldi-turizmussal-kapcsolatos-adatgyujtes<![CDATA[Zber nebezpečného odpadu / A veszélyes hulladék begyűjtése]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-675-zber-nebezpecneho-odpadu--a-veszelyes-hulladek-begyujteseTue, 19 Oct 2021 12:58:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-675-zber-nebezpecneho-odpadu--a-veszelyes-hulladek-begyujtese<![CDATA[Divadelné predstavenie / Színházi előadás]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-674-divadelne-predstavenie--szinhazi-eloadasThu, 30 Sep 2021 11:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-674-divadelne-predstavenie--szinhazi-eloadas<![CDATA[Očkovanie psov / Kutyák oltása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-673-ockovanie-psov--kutyak-oltasaTue, 28 Sep 2021 15:13:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-673-ockovanie-psov--kutyak-oltasa<![CDATA[Riešenie dopravnej situácie / Forgalmi helyzet megoldása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-672-riesenie-dopravnej-situacie---forgalmi-helyzet-megoldasaMon, 27 Sep 2021 09:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-672-riesenie-dopravnej-situacie---forgalmi-helyzet-megoldasa<![CDATA[Maratónsky vláčik / Maratoni kisvonat]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-671-maratonsky-vlacik--maratoni-kisvonatWed, 15 Sep 2021 08:53:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-671-maratonsky-vlacik--maratoni-kisvonat<![CDATA[POZVÁNKA NA 21.ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURŇA NAD BODVOU / MEGHÍVÓ A TORNAI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21. ÜLÉSÉRE]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-670-pozvanka-na-21zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou--meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestletenek-21-lesereThu, 09 Sep 2021 08:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-670-pozvanka-na-21zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou--meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestletenek-21-lesere<![CDATA[Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie / Regisztráció nélkül felvehető védőoltások]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-669-ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-bez-nutnosti-registracie--regisztracio-nelkul-felveheto-vedooltasokWed, 08 Sep 2021 15:52:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-669-ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-bez-nutnosti-registracie--regisztracio-nelkul-felveheto-vedooltasok<![CDATA[Zber nábytku / Régi bútorok begyűjtése]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-668-zber-nabytku--regi-butorok-begyujteseWed, 08 Sep 2021 15:36:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-668-zber-nabytku--regi-butorok-begyujtese<![CDATA[Maratónsky vlak]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-666-maratonsky-vlakMon, 06 Sep 2021 14:13:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-666-maratonsky-vlak<![CDATA[Info o voľných pracovných miestach - PEDAGOGICKÝ ASISTENT MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-665-info-o-volnych-pracovnych-miestach---pedagogicky-asistent-msThu, 02 Sep 2021 14:37:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-665-info-o-volnych-pracovnych-miestach---pedagogicky-asistent-ms<![CDATA[Info o voľných pracovných miestach - ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG ZŠ s MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-664-info-o-volnych-pracovnych-miestach---skolsky-specialny-pedagog-zs-s-msThu, 02 Sep 2021 14:36:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-664-info-o-volnych-pracovnych-miestach---skolsky-specialny-pedagog-zs-s-ms<![CDATA[Info o voľných pracovných miestach - SOCIÁLNY PEDAGÓG ZŠ s MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-663-info-o-volnych-pracovnych-miestach---socialny-pedagog-zs-s-msThu, 02 Sep 2021 14:33:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-663-info-o-volnych-pracovnych-miestach---socialny-pedagog-zs-s-ms<![CDATA[ eurobus a.s. - parciálna porada / eurobus - társaság tanácskozás]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-662--eurobus-as---parcialna-porada--eurobus----tarsasag-tanacskozasThu, 12 Aug 2021 10:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-662--eurobus-as---parcialna-porada--eurobus----tarsasag-tanacskozas<![CDATA[OZNAM / KÖZLEMÉNY]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-661-oznam--kozlemenyWed, 11 Aug 2021 15:32:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-661-oznam--kozlemeny<![CDATA[POZVÁNKA NA 20.ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURŇA NAD BODVOU / MEGHÍVÓ A TORNAI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20. ÜLÉSÉRE]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-659-pozvanka-na-20zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou--meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestletenek-20-lesereFri, 06 Aug 2021 09:25:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-659-pozvanka-na-20zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou--meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestletenek-20-lesere<![CDATA[Dvojjazyčnosť / Kétnyelvűség]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-652-dvojjazycnost--ketnyelvusegThu, 29 Jul 2021 07:59:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-652-dvojjazycnost--ketnyelvuseg<![CDATA[Základy používania jazyka menšiny v úradnom styku / A kisebbségi nyelvhasználat alapvető szabályai a hivatali érintkezésben]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-651-zaklady-pouzivania-jazyka-mensiny-v-uradnom-styku--a-kisebbsegi-nyelvhasznalat--alapveto--szabalyai--a-hivatali--erintkezesbenThu, 29 Jul 2021 07:55:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-651-zaklady-pouzivania-jazyka-mensiny-v-uradnom-styku--a-kisebbsegi-nyelvhasznalat--alapveto--szabalyai--a-hivatali--erintkezesben<![CDATA[VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy / PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az alapiskola igazgatói munkakörének betöltésére]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-650-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly--palyazati-felhivas-az-alapiskola-igazgatoi-munkakorenek-betoltesereTue, 27 Jul 2021 10:17:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-650-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-zakladnej-skoly--palyazati-felhivas-az-alapiskola-igazgatoi-munkakorenek-betoltesere<![CDATA[Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent v MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-649-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---pedagogicky-asistent-v-msFri, 23 Jul 2021 09:52:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-649-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---pedagogicky-asistent-v-ms<![CDATA[Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-648-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste-pedagogickeho-asistenta-ucitela-zsFri, 23 Jul 2021 09:49:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-648-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste-pedagogickeho-asistenta-ucitela-zs<![CDATA[ECO DOG TOILET STANICE]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-647-eco-dog-toilet-staniceFri, 23 Jul 2021 09:44:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-647-eco-dog-toilet-stanice<![CDATA[Prázdniny v MŠ – druhý týždeň / Szünidő az óvodában – második hét]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-646-prazdniny-v-ms--druhy-tyzden--szunido--az-ovodaban--masodik-hetWed, 21 Jul 2021 08:27:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-646-prazdniny-v-ms--druhy-tyzden--szunido--az-ovodaban--masodik-het<![CDATA[Prázdniny v MŠ – prvý týždeň / Szünidő az óvodában – első hét]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-644-prazdniny-v-ms--prvy-tyzden--szunido--az-ovodaban--elso-hetMon, 12 Jul 2021 09:26:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-644-prazdniny-v-ms--prvy-tyzden--szunido--az-ovodaban--elso-het<![CDATA[Parkovisko, informačné tabule / Parkoló, információs táblák]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-643-parkovisko-informacne-tabule--parkolo--informacios-tablakMon, 12 Jul 2021 08:26:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-643-parkovisko-informacne-tabule--parkolo--informacios-tablak<![CDATA[Výlet do ZOO / Kirándulás az állatkertbe]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-642-vylet-do-zoo--kirandulas-az-allatkertbeMon, 12 Jul 2021 08:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-642-vylet-do-zoo--kirandulas-az-allatkertbe<![CDATA[Výpadok elektriny / Villanyáram kiesés]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-640-vypadok-elektriny--villanyaram-kiesesFri, 09 Jul 2021 14:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-640-vypadok-elektriny--villanyaram-kieses<![CDATA[MOBILNÉ OČKOVANIE V TURNI NAD BODVOU / MOBIL OLTÓEGYSÉG TORNÁN]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-639-mobilne-ockovanie-v-turni-nad-bodvou--mobil-oltoegyseg-tornanWed, 07 Jul 2021 09:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-639-mobilne-ockovanie-v-turni-nad-bodvou--mobil-oltoegyseg-tornan<![CDATA[Nové zľavy v prímestskej autobusovej doprave – IDS Východ/ Új kedvezmények az elővárosi buszközlekedésben - IDS Východ ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-637-nove-zlavy-v-primestskej-autobusovej-doprave--ids-vychod-j-kedvezmenyek-az-elovarosi-buszkozlekedesben---ids-vychod-Wed, 07 Jul 2021 09:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-637-nove-zlavy-v-primestskej-autobusovej-doprave--ids-vychod-j-kedvezmenyek-az-elovarosi-buszkozlekedesben---ids-vychod-<![CDATA[Rozlúčka s predškolákmi / Ballagás az óvodában]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-636-rozlucka-s-predskolakmi--ballagas-az-ovodabanThu, 01 Jul 2021 15:01:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-636-rozlucka-s-predskolakmi--ballagas-az-ovodaban<![CDATA[Archeologické dni na hrade Turňa / Régészeti napok a Tornai várban]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-635-archeologicke-dni-na-hrade-turna--regeszeti-napok-a-tornai-varbanThu, 01 Jul 2021 14:57:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-635-archeologicke-dni-na-hrade-turna--regeszeti-napok-a-tornai-varban<![CDATA[Grantový program Naša Turňa a Dvorníky]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-634-grantovy-program-nasa-turna-a-dvornikyThu, 01 Jul 2021 14:54:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-634-grantovy-program-nasa-turna-a-dvorniky<![CDATA[Územná súťaž dobrovoľných hasičských zborov /Önkéntes tűzoltó egyesületek területi versenye]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-638-zemna-sutaz-dobrovolnych-hasicskych-zborov-onkentes-tuzolto-egyesuletek-teruleti-versenyeThu, 01 Jul 2021 09:16:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-638-zemna-sutaz-dobrovolnych-hasicskych-zborov-onkentes-tuzolto-egyesuletek-teruleti-versenye<![CDATA[Pozvánka na 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou / Meghívó a Tornai Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 19. ülésére]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-632-pozvanka-na-19zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou---meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestuletenek-19-ulesereFri, 25 Jun 2021 12:40:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-632-pozvanka-na-19zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou---meghivo-a-tornai-helyi-onkormanyzati-kepviselotestuletenek-19-ulesere<![CDATA[belasaNET - Výkopové práce]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-631-belasanet---vykopove-praceWed, 23 Jun 2021 12:21:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-631-belasanet---vykopove-prace<![CDATA[Informácia o voľnom pracovnom mieste - Špeciálny pedagóg MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-629-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---specialny-pedagog-msMon, 21 Jun 2021 13:37:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-629-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---specialny-pedagog-ms<![CDATA[Informácia o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ pre prvý stupeň ZŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-630-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---ucitel-pre-prvy-stupen-zsMon, 21 Jun 2021 13:37:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-630-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste---ucitel-pre-prvy-stupen-zs<![CDATA[Mobilné očkovanie v Turni nad Bodvou / Mobil oltóegység Tornán]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-627-mobilne-ockovanie-v-turni-nad-bodvou--mobil-oltoegyseg-tornanMon, 07 Jun 2021 12:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-627-mobilne-ockovanie-v-turni-nad-bodvou--mobil-oltoegyseg-tornan<![CDATA[Ukážka DHZO pre deti / Önkéntes Tűzoltó Egyesület– bemutató gyerekeknek]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-626-ukazka-dhzo-pre-deti--onkentes-tuzolto-egyesulet-bemutato-gyerekeknekMon, 07 Jun 2021 11:44:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-626-ukazka-dhzo-pre-deti--onkentes-tuzolto-egyesulet-bemutato-gyerekeknek<![CDATA[Odpočet elektromerov / Villanyórák leolvasása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-625-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasaWed, 02 Jun 2021 15:11:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-625-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasa<![CDATA[Zber elektroodpadu / Elektro hulladékgyűjtés]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-624-zber-elektroodpadu--elektro-hulladekgyujtesTue, 01 Jun 2021 15:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-624-zber-elektroodpadu--elektro-hulladekgyujtes<![CDATA[Odpočet elektromerov / Villanyórák leolvasása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-623-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasaTue, 01 Jun 2021 15:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-623-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasa<![CDATA[Zmena taríf prímestskej autobusovej dopravy / Tarifaváltás az elővárosi buszközlekedésben]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-622-zmena-tarif-primestskej-autobusovej-dopravy--tarifavaltas-az-elovarosi-buszkozlekedesbenTue, 01 Jun 2021 08:54:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-622-zmena-tarif-primestskej-autobusovej-dopravy--tarifavaltas-az-elovarosi-buszkozlekedesben<![CDATA[Svetový deň bez tabaku / Dohányzásmentes világnap]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-621-svetovy-den-bez-tabaku--dohanyzasmentes-vilagnapTue, 01 Jun 2021 08:47:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-621-svetovy-den-bez-tabaku--dohanyzasmentes-vilagnap<![CDATA[Odpočet elektromerov / Villanyórák leolvasása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-620-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasaMon, 31 May 2021 14:11:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-620-odpocet-elektromerov--villanyorak-leolvasasa<![CDATA[Testovanie na COVID-19 sa neuskutoční]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-619-testovanie-na-covid-19-sa-neuskutocniThu, 20 May 2021 09:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-619-testovanie-na-covid-19-sa-neuskutocni<![CDATA[Deň sv. Floriána - patróna hasičov a záchranárov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-617-den-sv-floriana---patrona-hasicov-a-zachranarovTue, 18 May 2021 10:19:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-617-den-sv-floriana---patrona-hasicov-a-zachranarov<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-616-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouThu, 13 May 2021 13:41:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-616-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[INFORMÁCIA o možnostiach používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku /A kisebbség nyelvének használata a hivatalos érintkezésben ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-615-informacia-o-moznostiach-pouzivania-jazyka-narodnostnej-mensiny-v-uradnom-styku--a-kisebbseg-nyelvenek-hasznalata-a-hivatalos-erintkezesben-Thu, 13 May 2021 13:31:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-615-informacia-o-moznostiach-pouzivania-jazyka-narodnostnej-mensiny-v-uradnom-styku--a-kisebbseg-nyelvenek-hasznalata-a-hivatalos-erintkezesben-<![CDATA[Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-614-zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20212022Thu, 13 May 2021 13:27:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-614-zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20212022<![CDATA[Deň matiek]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-613-den-matiekSun, 09 May 2021 12:36:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-613-den-matiek<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-612-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouFri, 07 May 2021 12:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-612-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Oznam - Mobilná očkovacia jednotka v obci]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-611-oznam---mobilna-ockovacia-jednotka-v-obciFri, 07 May 2021 11:47:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-611-oznam---mobilna-ockovacia-jednotka-v-obci<![CDATA[Upozornenie na sociálne siete]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-608-upozornenie-na-socialne-sieteMon, 03 May 2021 10:23:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-608-upozornenie-na-socialne-siete<![CDATA[Asistované sčítanie obyvateľov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-610-asistovane-scitanie-obyvatelovMon, 03 May 2021 08:31:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-610-asistovane-scitanie-obyvatelov<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-607-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 28 Apr 2021 15:23:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-607-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Zber konárov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-604-zber-konarovMon, 26 Apr 2021 14:41:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-604-zber-konarov<![CDATA[Konečné výsledky testovania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-603-konecne-vysledky-testovaniaMon, 26 Apr 2021 07:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-603-konecne-vysledky-testovania<![CDATA[STA - nočný výcvik pilotov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-602-sta---nocny-vycvik-pilotovFri, 23 Apr 2021 11:21:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-602-sta---nocny-vycvik-pilotov<![CDATA[Večný problém - smetie ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-601-vecny-problem---smetie-Thu, 22 Apr 2021 08:25:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-601-vecny-problem---smetie-<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-598-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 21 Apr 2021 15:01:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-598-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[OZNAM - Testovanie sa neuskutoční]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-597-oznam---testovanie-sa-neuskutocniFri, 16 Apr 2021 12:58:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-597-oznam---testovanie-sa-neuskutocni<![CDATA[Oznam - školský režim v prímestskej doprave od 19.4.2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-596-oznam---skolsky-rezim-v-primestskej-doprave-od-1942021Fri, 16 Apr 2021 07:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-596-oznam---skolsky-rezim-v-primestskej-doprave-od-1942021<![CDATA[Oznam - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-595-oznam---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskolaThu, 15 Apr 2021 13:35:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-595-oznam---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskola<![CDATA[Zápis detí do 1. ročníka - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-594-zapis-deti-do-1-rocnika---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym--alapiskolaTue, 13 Apr 2021 14:32:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-594-zapis-deti-do-1-rocnika---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym--alapiskola<![CDATA[Zber konárov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-592-zber-konarovMon, 12 Apr 2021 11:33:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-592-zber-konarov<![CDATA[Zápis detí do 1. ročníka školy na školský rok 2021/2022]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-591-zapis-deti-do-1-rocnika-skoly-na-skolsky-rok-20212022Mon, 12 Apr 2021 11:31:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-591-zapis-deti-do-1-rocnika-skoly-na-skolsky-rok-20212022<![CDATA[Konečné výsledky testovania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-590-konecne-vysledky-testovaniaMon, 12 Apr 2021 07:02:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-590-konecne-vysledky-testovania<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-589-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 07 Apr 2021 16:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-589-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Veľkonočný pozdrav]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-588-velkonocny-pozdravThu, 01 Apr 2021 11:34:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-588-velkonocny-pozdrav<![CDATA[Spolupráca spoločnosťou s CRH a Ecorec]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-586-spolupraca-spolocnostou-s--crh-a-ecorecWed, 31 Mar 2021 09:49:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-586-spolupraca-spolocnostou-s--crh-a-ecorec<![CDATA[Zásah našich dobrovoľných hasičov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-585-zasah-nasich-dobrovolnych-hasicovWed, 31 Mar 2021 07:29:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-585-zasah-nasich-dobrovolnych-hasicov<![CDATA[Veľkonočné bohoslužby 2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-583-velkonocne-bohosluzby-2021Mon, 29 Mar 2021 11:41:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-583-velkonocne-bohosluzby-2021<![CDATA[Konečné výsledky testovania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-582-konecne-vysledky-testovaniaMon, 29 Mar 2021 08:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-582-konecne-vysledky-testovania<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-581-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Thu, 25 Mar 2021 08:49:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-581-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-578-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 24 Mar 2021 10:39:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-578-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Zber konárov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-577-zber-konarovTue, 23 Mar 2021 10:53:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-577-zber-konarov<![CDATA[Vitamínové balíčky pre seniorov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-576-vitaminove-balicky-pre-seniorovSun, 21 Mar 2021 19:48:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-576-vitaminove-balicky-pre-seniorov<![CDATA[Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-574-opatrenia-na-ochranu-lesov-pred-poziarmiThu, 18 Mar 2021 10:49:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-574-opatrenia-na-ochranu-lesov-pred-poziarmi<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-573-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 17 Mar 2021 11:51:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-573-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Opätovné otvorenie Základnej školy s materskou školou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-572-opatovne-otvorenie-zakladnej-skoly-s-materskou-skolouFri, 12 Mar 2021 12:10:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-572-opatovne-otvorenie-zakladnej-skoly-s-materskou-skolou<![CDATA[Testovanie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-571-testovanie-obyvatelov-marginalizovanych-romskych-komunitFri, 12 Mar 2021 09:06:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-571-testovanie-obyvatelov-marginalizovanych-romskych-komunit<![CDATA[Pozvánka na 17.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-570-pozvanka-na-17zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouWed, 10 Mar 2021 08:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-570-pozvanka-na-17zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Oznam o voľných pracovných miestach MŠ v rámci projektu PRIMM II.]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-569-oznam-o-volnych-pracovnych-miestach-ms-v-ramci-projektu-primm-iiWed, 10 Mar 2021 08:39:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-569-oznam-o-volnych-pracovnych-miestach-ms-v-ramci-projektu-primm-ii<![CDATA[MDŽ / NŐNAP]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-567-mdz--nonapMon, 08 Mar 2021 09:45:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-567-mdz--nonap<![CDATA[Jarný zber konárov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-566-jarny-zber-konarovTue, 02 Mar 2021 11:42:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-566-jarny-zber-konarov<![CDATA[Slovenská pošta]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-565-slovenska-postaMon, 01 Mar 2021 12:01:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-565-slovenska-posta<![CDATA[Verejná vyhláška - Obnova ZŠ HRHOV]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-568-verejna-vyhlaska---obnova-zs-hrhovMon, 01 Mar 2021 11:48:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-568-verejna-vyhlaska---obnova-zs-hrhov<![CDATA[VSD - Oznámenie o vstupe na pozemok]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-564-vsd---oznamenie-o-vstupe-na-pozemokMon, 01 Mar 2021 08:40:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-564-vsd---oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[MOM - MOBILNÉ ODBERNÉ MIESTA V OKOLÍ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-563-mom---mobilne-odberne-miesta-v-okoliWed, 17 Feb 2021 11:37:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-563-mom---mobilne-odberne-miesta-v-okoli<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-562-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyMon, 15 Feb 2021 12:14:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-562-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-560-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Mon, 15 Feb 2021 08:35:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-560-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[OZNAM - Testovanie sa neuskutoční]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-559-oznam---testovanie-sa-neuskutocniFri, 12 Feb 2021 07:40:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-559-oznam---testovanie-sa-neuskutocni<![CDATA[Výdajník vody - dobíjanie čipov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-558-vydajnik-vody---dobijanie-cipovTue, 09 Feb 2021 10:36:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-558-vydajnik-vody---dobijanie-cipov<![CDATA[Konečné výsledky testovania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-557-konecne-vysledky-testovaniaSun, 07 Feb 2021 17:27:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-557-konecne-vysledky-testovania<![CDATA[Oznam o prevádzke obecného úradu / A Községi Hivatal ügyfélfogadása]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-555-oznam-o-prevadzke-obecneho-uradu--a-kozsegi-hivatal-ugyfelfogadasaFri, 05 Feb 2021 11:44:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-555-oznam-o-prevadzke-obecneho-uradu--a-kozsegi-hivatal-ugyfelfogadasa<![CDATA[Testovanie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-554-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvouWed, 03 Feb 2021 15:15:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-554-testovanie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie stavebného konania - Obnova ZŠ Hrhov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-556-verejna-vyhlaska---oznamenie-stavebneho-konania---obnova-zs-hrhovTue, 02 Feb 2021 13:48:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-556-verejna-vyhlaska---oznamenie-stavebneho-konania---obnova-zs-hrhov<![CDATA[Konečné výsledky testovania v Turni nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-553-konecne-vysledky-testovania-v-turni-nad-bodvouMon, 01 Feb 2021 17:41:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-553-konecne-vysledky-testovania-v-turni-nad-bodvou<![CDATA[Oznam - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-552-oznam---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskolaFri, 29 Jan 2021 14:58:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-552-oznam---zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskola<![CDATA[Pomoc pri registrácii na testovanie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-551-pomoc-pri-registracii-na-testovanieFri, 29 Jan 2021 14:35:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-551-pomoc-pri-registracii-na-testovanie<![CDATA[Poďakovanie a informácie o testovaní v našej obci - 1. kolo]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-550-podakovanie-a-informacie-o-testovani-v-nasej-obci---1-koloFri, 29 Jan 2021 10:59:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-550-podakovanie-a-informacie-o-testovani-v-nasej-obci---1-kolo<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-549-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyFri, 29 Jan 2021 10:29:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-549-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Oznámenie o začatí ÚK]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-548-oznamenie-o-zacati-kFri, 29 Jan 2021 10:24:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-548-oznamenie-o-zacati-k<![CDATA[2. kolo testovania v obci]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-547-2-kolo-testovania-v-obciThu, 28 Jan 2021 15:35:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-547-2-kolo-testovania-v-obci<![CDATA[POZOR! Vyhláška RÚVZ pre obec Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-546-pozor-vyhlaska-rvz-pre-obec-turna-nad-bodvouThu, 28 Jan 2021 15:17:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-546-pozor-vyhlaska-rvz-pre-obec-turna-nad-bodvou<![CDATA[Dezinfekcia na uliciach Kvetná a Vodná]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-545-dezinfekcia-na-uliciach-kvetna-a-vodnaThu, 28 Jan 2021 09:19:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-545-dezinfekcia-na-uliciach-kvetna-a-vodna<![CDATA[Výzva pre občanov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-544-vyzva-pre-obcanovWed, 27 Jan 2021 08:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-544-vyzva-pre-obcanov<![CDATA[Prijímanie stránok na obecnom úrade od 27. januára 2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-543-prijimanie-stranok-na-obecnom-urade-od-27-januara-2021Wed, 27 Jan 2021 08:42:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-543-prijimanie-stranok-na-obecnom-urade-od-27-januara-2021<![CDATA[Konečné výsledky testovania v Turni nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-542-konecne-vysledky-testovania-v-turni-nad-bodvouTue, 26 Jan 2021 18:14:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-542-konecne-vysledky-testovania-v-turni-nad-bodvou<![CDATA[Priebežné výsledky testovania v obci]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-541-priebezne-vysledky-testovania-v-obciSun, 24 Jan 2021 21:07:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-541-priebezne-vysledky-testovania-v-obci<![CDATA[Pomoc pri rezervácii na testovanie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-540-pomoc-pri-rezervacii-na-testovanieThu, 21 Jan 2021 08:03:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-540-pomoc-pri-rezervacii-na-testovanie<![CDATA[TESTOVANIE V OBCI]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-539-testovanie-v-obciWed, 20 Jan 2021 09:21:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-539-testovanie-v-obci<![CDATA[Oznam materskej školy]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-538-oznam-materskej-skolyTue, 19 Jan 2021 19:02:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-538-oznam-materskej-skoly<![CDATA[Kalendár 2021 - vývoz odpadu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-537-kalendar-2021---vyvoz-odpaduTue, 19 Jan 2021 13:58:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-537-kalendar-2021---vyvoz-odpadu<![CDATA[Opatrenia - Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie - Africký mor ošípaných]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-536-opatrenia---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice---okolie---africky-mor-osipanychFri, 15 Jan 2021 12:35:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-536-opatrenia---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice---okolie---africky-mor-osipanych<![CDATA[Oznam Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-535-oznam-zakladnej-skoly-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskolaFri, 15 Jan 2021 10:51:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-535-oznam-zakladnej-skoly-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskola<![CDATA[SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-534-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytovWed, 13 Jan 2021 18:07:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-534-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov<![CDATA[DODRŽIAVANIE ZÁKAZU VYCHÁDZANIA]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-533-dodrziavanie-zakazu-vychadzaniaFri, 08 Jan 2021 14:05:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-533-dodrziavanie-zakazu-vychadzania<![CDATA[Oznamy miestnych škôl]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-532-oznamy-miestnych-skolFri, 08 Jan 2021 12:54:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-532-oznamy-miestnych-skol<![CDATA[Úhrada miestnych daní a poplatkov 2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-530-hrada-miestnych-dani-a-poplatkov-2021Tue, 05 Jan 2021 13:20:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-530-hrada-miestnych-dani-a-poplatkov-2021<![CDATA[Oznam!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-529-oznamTue, 05 Jan 2021 13:17:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-529-oznam<![CDATA[Výdajník vody - dobíjanie čipov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-528-vydajnik-vody---dobijanie-cipovTue, 05 Jan 2021 13:14:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-528-vydajnik-vody---dobijanie-cipov<![CDATA[Novoročný príhovor starostu obce]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-527-novorocny-prihovor-starostu-obceFri, 01 Jan 2021 17:25:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-527-novorocny-prihovor-starostu-obce<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-526-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konaniaWed, 30 Dec 2020 11:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-526-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[OZNAM!!!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-525-oznamTue, 22 Dec 2020 11:16:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-525-oznam<![CDATA[Dezinfekcia verejných priestranstiev v obci pred sviatkami]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-524-dezinfekcia-verejnych-priestranstiev-v-obci-pred-sviatkamiMon, 21 Dec 2020 15:53:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-524-dezinfekcia-verejnych-priestranstiev-v-obci-pred-sviatkami<![CDATA[Vianočný pozdrav starostu obce]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-523-vianocny-pozdrav-starostu-obceMon, 21 Dec 2020 14:54:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-523-vianocny-pozdrav-starostu-obce<![CDATA[Územné rozhodnutie Slovak Telekom]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-522-zemne-rozhodnutie-slovak-telekomMon, 21 Dec 2020 13:12:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-522-zemne-rozhodnutie-slovak-telekom<![CDATA[Oznámenie o 16. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-521-oznamenie-o--16-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouFri, 18 Dec 2020 14:24:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-521-oznamenie-o--16-zasadnuti-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Cestovný poriadok platný od 13. decembra 2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-520-cestovny-poriadok-platny-od-13-decembra-2020Wed, 16 Dec 2020 09:25:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-520-cestovny-poriadok-platny-od-13-decembra-2020<![CDATA[Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-519-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste-pedagogickeho-zamestnancaMon, 14 Dec 2020 09:54:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-519-informacia-o-volnom-pracovnom-mieste-pedagogickeho-zamestnanca<![CDATA[Pozvánka na 15.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-517-pozvanka-na-15zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouWed, 09 Dec 2020 12:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-517-pozvanka-na-15zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-515-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-vo-veci-zistovacieho-konania-o-posudzovani-vplyvov-zmeny-navrhovanej-cinnosti-na-zivotne-prostredieWed, 02 Dec 2020 12:47:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-515-oznamenie-o-zacati-spravneho-konania-vo-veci-zistovacieho-konania-o-posudzovani-vplyvov-zmeny-navrhovanej-cinnosti-na-zivotne-prostredie<![CDATA[Úprava pracovného času na obecnom úrade]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-514-prava-pracovneho-casu-na-obecnom-uradeThu, 26 Nov 2020 17:58:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-514-prava-pracovneho-casu-na-obecnom-urade<![CDATA[Návrh na projekt Dopravné značenie v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-513-navrh-na-projekt-dopravne-znacenie-v-obci-turna-nad-bodvouThu, 19 Nov 2020 12:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-513-navrh-na-projekt-dopravne-znacenie-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[AMO-zrušenie nariadení]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-511-amo-zrusenie-nariadeniWed, 18 Nov 2020 16:53:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-511-amo-zrusenie-nariadeni<![CDATA[Požiar na Kvetnej ulici]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-510-poziar-na-kvetnej-uliciFri, 13 Nov 2020 08:07:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-510-poziar-na-kvetnej-ulici<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-509-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastovThu, 12 Nov 2020 08:26:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-509-vyzva-na-vykonanie-vyrubuokliesnenia-stromov-a-inych-porastov<![CDATA[Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-507-zamer-predaja-nehnutelnosti--z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaThu, 05 Nov 2020 08:59:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-507-zamer-predaja-nehnutelnosti--z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[Celoplošné testovanie - poďakovanie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-506-celoplosne-testovanie---podakovanieTue, 03 Nov 2020 16:15:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-506-celoplosne-testovanie---podakovanie<![CDATA[Celoplošné testovanie v Turni nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-505-celoplosne-testovanie-v-turni-nad-bodvouThu, 29 Oct 2020 20:20:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-505-celoplosne-testovanie-v-turni-nad-bodvou<![CDATA[Hľadáme zdravotníkov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-503-hladame-zdravotnikovTue, 27 Oct 2020 12:25:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-503-hladame-zdravotnikov<![CDATA[Verejná vyhláška-kolaudačné rozhodnutie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-502-verejna-vyhlaska-kolaudacne-rozhodnutieMon, 26 Oct 2020 11:22:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-502-verejna-vyhlaska-kolaudacne-rozhodnutie<![CDATA[Pokračovanie územného konania Telekomunik optika]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-501-pokracovanie-uzemneho-konania-telekomunik-optikaMon, 26 Oct 2020 08:06:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-501-pokracovanie-uzemneho-konania-telekomunik-optika<![CDATA[Pozvánka na 14.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-500-pozvanka-na-14zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouFri, 23 Oct 2020 12:18:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-500-pozvanka-na-14zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Povinné nosenie rúšok/Védőmaszk kötelező viselése]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-499-povinne-nosenie-rusokvedomaszk-kotelezo-viseleseThu, 22 Oct 2020 12:57:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-499-povinne-nosenie-rusokvedomaszk-kotelezo-viselese<![CDATA[Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-497-odvolanie-ii-stupna-povodnovej-aktivityTue, 20 Oct 2020 12:31:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-497-odvolanie-ii-stupna-povodnovej-aktivity<![CDATA[O Z N A M o konaní volieb do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-492-o-z-n-a-m--o-konani-volieb-do-rady-skoly-pri-zs-s-ms-skolska-30116-turna-nad-bodvouMon, 19 Oct 2020 07:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-492-o-z-n-a-m--o-konani-volieb-do-rady-skoly-pri-zs-s-ms-skolska-30116-turna-nad-bodvou<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie - AMO]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-490-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice-okolie---amoFri, 16 Oct 2020 09:43:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-490-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-kosice-okolie---amo<![CDATA[II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-488-ii-stupen-povodnovej-aktivityThu, 15 Oct 2020 10:20:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-488-ii-stupen-povodnovej-aktivity<![CDATA[Požiarna prevencia počas vykurovacej sezóny]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-487-poziarna-prevencia-pocas-vykurovacej-sezonyWed, 14 Oct 2020 08:24:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-487-poziarna-prevencia-pocas-vykurovacej-sezony<![CDATA[Verejná vyhláška- oznámenie o začatí kolaudačného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-486-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati--kolaudacneho-konaniaFri, 02 Oct 2020 07:54:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-486-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati--kolaudacneho-konania<![CDATA[Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-485-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-drevinyFri, 02 Oct 2020 07:53:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-485-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-dreviny<![CDATA[Víkend na počesť prvého štartu MMM Košice - 12. september 2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-482-vikend-na-pocest-prveho-startu-mmm-kosice---12-september-2020Thu, 17 Sep 2020 07:33:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-482-vikend-na-pocest-prveho-startu-mmm-kosice---12-september-2020<![CDATA[Európsky týždeň mobility]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-478-europsky-tyzden-mobilityWed, 16 Sep 2020 08:01:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-478-europsky-tyzden-mobility<![CDATA[Čerpanie dovoleniek na obecnom úrade]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-477-cerpanie-dovoleniek-na-obecnom-uradeFri, 11 Sep 2020 12:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-477-cerpanie-dovoleniek-na-obecnom-urade<![CDATA[Medzinárodný maratón mieru]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-476-medzinarodny-maraton-mieruWed, 09 Sep 2020 16:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-476-medzinarodny-maraton-mieru<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny // A villanyáram-szolgáltatás szüneteltetése]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-474-prerusenie-distribucie-elektriny--a-villanyaram-szolgaltatas-szunetelteteseWed, 09 Sep 2020 11:06:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-474-prerusenie-distribucie-elektriny--a-villanyaram-szolgaltatas-szuneteltetese<![CDATA[Začiatok školského roka 2020/2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-473-zaciatok-skolskeho-roka-20202021Sat, 29 Aug 2020 08:43:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-473-zaciatok-skolskeho-roka-20202021<![CDATA[Pozvánka na 13.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-472-pozvanka-na-13zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouFri, 21 Aug 2020 12:52:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-472-pozvanka-na-13zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Verejná vyhláška - Prerušenie územného konania ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-471-verejna-vyhlaska---prerusenie-uzemneho-konania-Thu, 20 Aug 2020 14:29:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-471-verejna-vyhlaska---prerusenie-uzemneho-konania-<![CDATA[Oznam pre chovateľov ošípaných]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-470-oznam-pre-chovatelov-osipanychWed, 19 Aug 2020 08:00:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-470-oznam-pre-chovatelov-osipanych<![CDATA[Pracovná ponuka - Učiteľ pre primárne vzdelávanie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-468-pracovna-ponuka---ucitel-pre-primarne-vzdelavanieFri, 14 Aug 2020 09:45:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-468-pracovna-ponuka---ucitel-pre-primarne-vzdelavanie<![CDATA[UPOZORNENIE!!! Zákaz vypúšťania splaškových vôd!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-467-upozornenie-zakaz-vypustania-splaskovych-vodThu, 13 Aug 2020 09:15:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-467-upozornenie-zakaz-vypustania-splaskovych-vod<![CDATA[AMO - Africký mor ošípaných]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-466-amo---africky-mor-osipanychThu, 13 Aug 2020 09:05:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-466-amo---africky-mor-osipanych<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-464-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konaniaTue, 04 Aug 2020 14:52:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-464-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-463-oznamenie-o-moznosti-podavania-poziadaviek-na-tvorbu-cestovnych-poriadkov-verejnej-pravidelnej-autobusovej-dopravyTue, 04 Aug 2020 12:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-463-oznamenie-o-moznosti-podavania-poziadaviek-na-tvorbu-cestovnych-poriadkov-verejnej-pravidelnej-autobusovej-dopravy<![CDATA[Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-462-pozvanka-na-12-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouFri, 31 Jul 2020 10:24:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-462-pozvanka-na-12-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-459-verejna-vyhlaska---kolaudacne-rozhodnutieTue, 21 Jul 2020 08:32:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-459-verejna-vyhlaska---kolaudacne-rozhodnutie<![CDATA[Informácia - platba kartou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-458-informacia---platba-kartouMon, 06 Jul 2020 11:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-458-informacia---platba-kartou<![CDATA[Informovanosť občanov - Dodržiavanie opatrení]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-457-informovanost-obcanov---dodrziavanie-opatreniFri, 03 Jul 2020 10:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-457-informovanost-obcanov---dodrziavanie-opatreni<![CDATA[Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-455-pozvanka-na-11-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva--obce-turna-nad-bodvouWed, 24 Jun 2020 14:52:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-455-pozvanka-na-11-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva--obce-turna-nad-bodvou<![CDATA["Drevo pre ľudí" - pestovanie energetických drevín]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-454-drevo-pre-ludi---pestovanie-energetickych-drevinThu, 18 Jun 2020 15:01:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-454-drevo-pre-ludi---pestovanie-energetickych-drevin<![CDATA[Kúpna zmluva - TUR2019/0393-OCU]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-461-kupna-zmluva---tur20190393-ocuWed, 10 Jun 2020 08:46:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-461-kupna-zmluva---tur20190393-ocu<![CDATA[Kúpna zmluva - TUR2019/0393-OCU]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-460-kupna-zmluva---tur20190393-ocuWed, 10 Jun 2020 08:44:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-460-kupna-zmluva---tur20190393-ocu<![CDATA[Verejná vyhláška - stavebné povolenie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-451-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenieMon, 01 Jun 2020 12:18:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-451-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie<![CDATA[Vyhlásenie rodiča potrebné pre žiaka pri nástupe do školy 1.6.2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-449-vyhlasenie-rodica-potrebne-pre-ziaka-pri-nastupe-do-skoly-162020Thu, 28 May 2020 13:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-449-vyhlasenie-rodica-potrebne-pre-ziaka-pri-nastupe-do-skoly-162020<![CDATA[Pokyny pre nastupujúcich žiakov do škôl 1.6.2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-448-pokyny-pre-nastupujucich-ziakov-do-skol-162020Thu, 28 May 2020 13:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-448-pokyny-pre-nastupujucich-ziakov-do-skol-162020<![CDATA[Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-446-zamer-najmu-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaTue, 26 May 2020 10:57:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-446-zamer-najmu-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-445-zamer-predaja-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretelaTue, 26 May 2020 10:50:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-445-zamer-predaja-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela<![CDATA[Verejná vyhláška - stavebné povolenie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-447-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenieMon, 25 May 2020 14:40:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-447-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice – okolie ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-444-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-schvalovacieho-procesu-dokumentu-regionalneho-uzemneho-systemu-ekologickej-stability-okresu-kosice--okolie-Tue, 19 May 2020 13:42:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-444-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-schvalovacieho-procesu-dokumentu-regionalneho-uzemneho-systemu-ekologickej-stability-okresu-kosice--okolie-<![CDATA[Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-443-pozvanka-na-10-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obceFri, 15 May 2020 14:25:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-443-pozvanka-na-10-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce<![CDATA[Prázdninový režim v prímestskej doprave od 18.05.2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-442-prazdninovy-rezim-v-primestskej-doprave-od-18052020Fri, 15 May 2020 10:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-442-prazdninovy-rezim-v-primestskej-doprave-od-18052020<![CDATA[Aplikácia Zostaň zdravý]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-441-aplikacia-zostan-zdravyFri, 15 May 2020 10:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-441-aplikacia-zostan-zdravy<![CDATA[DEŇ MATIEK]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-439-den-matiekSun, 10 May 2020 15:48:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-439-den-matiek<![CDATA[Deň sv. Floriána]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-437-den-sv-florianaTue, 05 May 2020 12:41:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-437-den-sv-floriana<![CDATA[SPP - odpis stavu plynomerov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-436-spp---odpis-stavu-plynomerovThu, 30 Apr 2020 13:00:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-436-spp---odpis-stavu-plynomerov<![CDATA[Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-435-zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20202021Thu, 30 Apr 2020 08:06:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-435-zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20202021<![CDATA[Úhrada miestnych daní a poplatkov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-434-hrada-miestnych-dani-a-poplatkovWed, 29 Apr 2020 10:28:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-434-hrada-miestnych-dani-a-poplatkov<![CDATA[Virtuálny cintorín Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-433-virtualny-cintorin-turna-nad-bodvouWed, 29 Apr 2020 10:15:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-433-virtualny-cintorin-turna-nad-bodvou<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-432-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-stavebneho-konaniaWed, 22 Apr 2020 14:49:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-432-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania<![CDATA[Výroba rúšok]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-431-vyroba-rusokMon, 20 Apr 2020 14:33:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-431-vyroba-rusok<![CDATA[Dezinfekcia verejných priestorov v obci]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-430-dezinfekcia-verejnych-priestorov-v-obciFri, 17 Apr 2020 16:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-430-dezinfekcia-verejnych-priestorov-v-obci<![CDATA[Otváracie hodiny Obecného úradu v Turni nad Bodvou od 20.04.2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-429-otvaracie-hodiny-obecneho-uradu-v-turni-nad-bodvou-od-20042020Fri, 17 Apr 2020 16:09:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-429-otvaracie-hodiny-obecneho-uradu-v-turni-nad-bodvou-od-20042020<![CDATA[Vyplácanie sociálnych dávok]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-427-vyplacanie-socialnych-davokFri, 17 Apr 2020 12:59:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-427-vyplacanie-socialnych-davok<![CDATA[Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola - Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-424-zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskola---zapis-do-1-rocnika-na-skolsky-rok-20202021Fri, 17 Apr 2020 09:42:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-424-zakladna-skola-s-vyucovacim-jazykom-madarskym---alapiskola---zapis-do-1-rocnika-na-skolsky-rok-20202021<![CDATA[Základná škola - Zápis detí do 1. ročníka školy na školský rok 2020/2021]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-423-zakladna-skola---zapis-deti-do-1-rocnika-skoly-na-skolsky-rok-20202021Fri, 17 Apr 2020 09:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-423-zakladna-skola---zapis-deti-do-1-rocnika-skoly-na-skolsky-rok-20202021<![CDATA[Veľkonočný pozdrav starostu obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-422-velkonocny-pozdrav-starostu-obce-turna-nad-bodvouFri, 10 Apr 2020 10:25:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-422-velkonocny-pozdrav-starostu-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Sväté omše - priamy prenos]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-421-svate-omse---priamy-prenosThu, 09 Apr 2020 11:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-421-svate-omse---priamy-prenos<![CDATA[Zastavenie prímestskej dopravy od 10. 4. 2020 do 13. 4. 2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-420-zastavenie-primestskej-dopravy-od-10-4-2020-do-13-4-2020Wed, 08 Apr 2020 09:18:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-420-zastavenie-primestskej-dopravy-od-10-4-2020-do-13-4-2020<![CDATA[Zber separovaného odpadu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-419-zber-separovaneho-odpaduFri, 03 Apr 2020 11:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-419-zber-separovaneho-odpadu<![CDATA[SENIORI POZOR!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-418-seniori-pozorFri, 03 Apr 2020 11:50:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-418-seniori-pozor<![CDATA[Výdajník vody - dobíjanie čipov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-406-vydajnik-vody---dobijanie-cipovWed, 01 Apr 2020 12:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-406-vydajnik-vody---dobijanie-cipov<![CDATA[Výkopové práce spojené s uložením optického vedenia]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-417-vykopove-prace-spojene-s-ulozenim-optickeho-vedeniaWed, 01 Apr 2020 09:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-417-vykopove-prace-spojene-s-ulozenim-optickeho-vedenia<![CDATA[Obmedzená autobusová doprava]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-416-obmedzena-autobusova-dopravaThu, 26 Mar 2020 11:33:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-416-obmedzena-autobusova-doprava<![CDATA[Rozhodnutie Ústredného krízového štábu a Vlády SR ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-415-rozhodnutie-stredneho-krizoveho-stabu-a-vlady-sr-Wed, 25 Mar 2020 18:32:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-415-rozhodnutie-stredneho-krizoveho-stabu-a-vlady-sr-<![CDATA[Odporúčania Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-414-odporucania-statnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-srWed, 25 Mar 2020 08:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-414-odporucania-statnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-sr<![CDATA[Oznámenie ÚPSVaR]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-413-oznamenie-psvarWed, 25 Mar 2020 08:43:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-413-oznamenie-psvar<![CDATA[Mimoriadne hlásenie!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-412-mimoriadne-hlasenieMon, 23 Mar 2020 07:53:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-412-mimoriadne-hlasenie<![CDATA[SENIORI! POZOR na podvody!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-411-seniori-pozor-na-podvodyThu, 19 Mar 2020 13:00:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-411-seniori-pozor-na-podvody<![CDATA[NOSME RÚŠKA!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-410-nosme-rskaThu, 19 Mar 2020 08:03:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-410-nosme-rska<![CDATA[Odporúčanie Krízového štábu SR]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-408-odporucanie-krizoveho-stabu-srWed, 18 Mar 2020 07:49:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-408-odporucanie-krizoveho-stabu-sr<![CDATA[OZNAM!!!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-404-oznamMon, 16 Mar 2020 12:35:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-404-oznam<![CDATA[UPOZORNENIE!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-407-upozornenieMon, 16 Mar 2020 12:28:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-407-upozornenie<![CDATA[Preventívne opatrenia + infolinka]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-405-preventivne-opatrenia--infolinkaFri, 13 Mar 2020 15:03:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-405-preventivne-opatrenia--infolinka<![CDATA[OZNAM - DOČASNÝ PRESUN ZASTÁVKY]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-401-oznam----docasny-presun-zastavkyWed, 11 Mar 2020 15:11:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-401-oznam----docasny-presun-zastavky<![CDATA[Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-398-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-pre-verejnost-o-karanteneWed, 11 Mar 2020 12:18:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-398-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-pre-verejnost-o-karantene<![CDATA[Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-397-verejna-vyhlaska---rozhodnutie---zakaz-hromadnych-podujatiWed, 11 Mar 2020 09:23:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-397-verejna-vyhlaska---rozhodnutie---zakaz-hromadnych-podujati<![CDATA[Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-396-verejna-vyhlaska---rozhodnutie---izolacia-v-domacom-prostrediWed, 11 Mar 2020 09:19:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-396-verejna-vyhlaska---rozhodnutie---izolacia-v-domacom-prostredi<![CDATA[UPOZORNENIE!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-395-upozornenieTue, 10 Mar 2020 12:07:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-395-upozornenie<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-393-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyWed, 04 Mar 2020 16:12:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-393-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - rozhodnutie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-391-verejna-vyhlaska---rozhodnutieTue, 03 Mar 2020 11:54:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-391-verejna-vyhlaska---rozhodnutie<![CDATA[Výsledky volieb do NR SR 2020 ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-392-vysledky-volieb-do-nr-sr-2020-Mon, 02 Mar 2020 12:59:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-392-vysledky-volieb-do-nr-sr-2020-<![CDATA[ Projekt na riešenie problému premnoženia spoločenských zvierat]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-389---projekt-na-riesenie-problemu-premnozenia-spolocenskych-zvieratMon, 24 Feb 2020 10:48:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-389---projekt-na-riesenie-problemu-premnozenia-spolocenskych-zvierat<![CDATA[Oznam]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-387-oznamTue, 11 Feb 2020 14:47:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-387-oznam<![CDATA[Pozvánka - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-382-pozvanka---medzinarodny-den-pamiatky-obeti-holokaustuWed, 29 Jan 2020 09:09:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-382-pozvanka---medzinarodny-den-pamiatky-obeti-holokaustu<![CDATA[Oznam - osvetlenie prechodu pre chodcov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-381-oznam---osvetlenie-prechodu-pre-chodcovTue, 28 Jan 2020 13:01:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-381-oznam---osvetlenie-prechodu-pre-chodcov<![CDATA[Oznam - rekonštrukčné práce]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-380-oznam---rekonstrukcne-praceTue, 28 Jan 2020 12:57:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-380-oznam---rekonstrukcne-prace<![CDATA[Oznam VSD - výrub a okliesnenie stromov ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-379-oznam-vsd---vyrub-a-okliesnenie-stromov-Wed, 22 Jan 2020 09:34:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-379-oznam-vsd---vyrub-a-okliesnenie-stromov-<![CDATA[Oficiálne vyjadrenie obce Turňa nad Bodvou k odvysielanej relácii dňa 20. januára 2020 na TV JOJ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-377-oficialne-vyjadrenie-obce-turna-nad-bodvou-k-odvysielanej-relacii-dna-20-januara-2020-na-tv-jojTue, 21 Jan 2020 19:18:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-377-oficialne-vyjadrenie-obce-turna-nad-bodvou-k-odvysielanej-relacii-dna-20-januara-2020-na-tv-joj<![CDATA[Výstraha pred poľadovicou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-369-vystraha-pred-poladovicouThu, 09 Jan 2020 15:10:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-369-vystraha-pred-poladovicou<![CDATA[PF 2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-367-pf-2020Mon, 30 Dec 2019 13:15:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-367-pf-2020<![CDATA[Úradné hodiny počas sviatkov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-366-radne-hodiny-pocas-sviatkovMon, 23 Dec 2019 14:01:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-366-radne-hodiny-pocas-sviatkov<![CDATA[Vianočný pozdrav]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-365-vianocny-pozdravMon, 23 Dec 2019 13:16:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-365-vianocny-pozdrav<![CDATA[Pozvánka na 8.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-363-pozvanka-na-8zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouFri, 13 Dec 2019 12:51:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-363-pozvanka-na-8zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Voľby do NR SR 2020 - zverejnenie emailovej adresy]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-362-volby-do-nr-sr-2020---zverejnenie-emailovej-adresyWed, 11 Dec 2019 13:22:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-362-volby-do-nr-sr-2020---zverejnenie-emailovej-adresy<![CDATA[Územné rozhodnutie o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnenie stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-361-zemne-rozhodnutie-o-vyuzivani-uzemia-zluceneho-s-konanim-o-umiestnenie-stavbyWed, 11 Dec 2019 10:10:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-361-zemne-rozhodnutie-o-vyuzivani-uzemia-zluceneho-s-konanim-o-umiestnenie-stavby<![CDATA[VIANOČNÉ TRHY / KARÁCSONYI VÁSÁR]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-360-vianocne-trhy--karacsonyi-vasarFri, 06 Dec 2019 11:44:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-360-vianocne-trhy--karacsonyi-vasar<![CDATA[OZNAM]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-357-oznamFri, 15 Nov 2019 09:06:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-357-oznam<![CDATA[Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-356-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-drevinyThu, 14 Nov 2019 14:41:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-356-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-dreviny<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o využívaní územia zlúčeného s konaním o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-355-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-konania-o-vyuzivani-uzemia-zluceneho-s-konanim-o-umiestneni-stavbyTue, 12 Nov 2019 10:10:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-355-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-konania-o-vyuzivani-uzemia-zluceneho-s-konanim-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Stavebné povolenie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-354-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenieMon, 11 Nov 2019 13:16:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-354-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie<![CDATA[Nová lekárska pohotovosť]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-353-nova-lekarska-pohotovostFri, 08 Nov 2019 09:29:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-353-nova-lekarska-pohotovost<![CDATA[Oznam - rozdávanie potravinových balíkov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-352-oznam---rozdavanie-potravinovych-balikovWed, 06 Nov 2019 15:43:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-352-oznam---rozdavanie-potravinovych-balikov<![CDATA[Voľby do NR SR 2020]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-351-volby-do-nr-sr-2020Tue, 05 Nov 2019 14:00:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-351-volby-do-nr-sr-2020<![CDATA[Oznam]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-350-oznamMon, 28 Oct 2019 14:50:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-350-oznam<![CDATA[Zámer predaja nehnuteľnosti]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-349-zamer-predaja-nehnutelnostiFri, 25 Oct 2019 12:49:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-349-zamer-predaja-nehnutelnosti<![CDATA[Oznámenie o povinnosti čipovania psov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-348-oznamenie-o-povinnosti-cipovania-psovFri, 25 Oct 2019 10:34:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-348-oznamenie-o-povinnosti-cipovania-psov<![CDATA[VSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-347-vsd---planovane-prerusenie-distribucie-elektrinyFri, 25 Oct 2019 10:22:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-347-vsd---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny<![CDATA[Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou a oznámenie o vstupe na pozemok]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-346-oznamenie-realizacie-stavby-verejnou-vyhlaskou-a-oznamenie-o-vstupe-na-pozemokTue, 22 Oct 2019 12:27:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-346-oznamenie-realizacie-stavby-verejnou-vyhlaskou-a-oznamenie-o-vstupe-na-pozemok<![CDATA[Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub dreviny]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-345-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-drevinyTue, 22 Oct 2019 12:16:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-345-oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-udelenia-suhlasu-na-vyrub-dreviny<![CDATA[AMO - Africký mor ošípaných]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-344-amo---africky-mor-osipanychTue, 01 Oct 2019 13:51:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-344-amo---africky-mor-osipanych<![CDATA[Medzinárodný maratón mieru]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-343-medzinarodny-maraton-mieruThu, 26 Sep 2019 10:58:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-343-medzinarodny-maraton-mieru<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-340-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyFri, 20 Sep 2019 09:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-340-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Zámer predaja nehnuteľnosti]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-338-zamer-predaja-nehnutelnostiThu, 05 Sep 2019 11:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-338-zamer-predaja-nehnutelnosti<![CDATA[Verejná vyhláška - ,,Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou" ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-339-verejna-vyhlaska---zlepsenie-dostupnosti-sluzieb-prostrednictvom-skvalitnenia-zakladnej-infrastruktury-v-obci-turna-nad-bodvou-Wed, 28 Aug 2019 13:07:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-339-verejna-vyhlaska---zlepsenie-dostupnosti-sluzieb-prostrednictvom-skvalitnenia-zakladnej-infrastruktury-v-obci-turna-nad-bodvou-<![CDATA[Virtuálny cintorín Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-336-virtualny-cintorin-turna-nad-bodvouFri, 23 Aug 2019 09:57:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-336-virtualny-cintorin-turna-nad-bodvou<![CDATA[Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-333-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyMon, 12 Aug 2019 07:48:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-333-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Prima banka - Zriadenie bankomatu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-331-prima-banka---zriadenie-bankomatuThu, 18 Jul 2019 13:30:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-331-prima-banka---zriadenie-bankomatu<![CDATA[Verejná vyhláška-Oznámenie o prerušení územného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-330-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-preruseni-uzemneho-konaniaWed, 17 Jul 2019 07:39:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-330-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-preruseni-uzemneho-konania<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-329-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konaniaThu, 11 Jul 2019 14:40:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-329-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania<![CDATA[Oznámenie výrubu drevín]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-327-oznamenie-vyrubu-drevinTue, 09 Jul 2019 14:23:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-327-oznamenie-vyrubu-drevin<![CDATA[Zámer predaja pozemku]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-326-zamer-predaja-pozemkuMon, 08 Jul 2019 11:06:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-326-zamer-predaja-pozemku<![CDATA[Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-316-zabijanie-osipanych-pre-sukromnu-domacu-spotrebuMon, 03 Jun 2019 10:49:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-316-zabijanie-osipanych-pre-sukromnu-domacu-spotrebu<![CDATA[Výsledky volieb do Európskeho parlamentu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-314-vysledky-volieb-do-europskeho-parlamentuMon, 27 May 2019 13:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-314-vysledky-volieb-do-europskeho-parlamentu<![CDATA[Zámer odpredaja pozemku]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-306-zamer-odpredaja-pozemkuSat, 06 Apr 2019 10:38:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-306-zamer-odpredaja-pozemku<![CDATA[Návrh VZN cintorín 2019]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-305-navrh-vzn-cintorin-2019Sat, 06 Apr 2019 10:34:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-305-navrh-vzn-cintorin-2019<![CDATA[Odpis zápisníc voľby prezidenta SR 2019 II.kolo]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-304-odpis-zapisnic-volby-prezidenta-sr-2019-iikoloMon, 01 Apr 2019 13:16:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-304-odpis-zapisnic-volby-prezidenta-sr-2019-iikolo<![CDATA[POZVÁNKA na zápis školopovinných detí do 1. ročníka ZŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-302-pozvanka-na-zapis-skolopovinnych-deti-do-1-rocnika-zsMon, 18 Mar 2019 11:11:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-302-pozvanka-na-zapis-skolopovinnych-deti-do-1-rocnika-zs<![CDATA[Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-301-odpis-zapisnice-okrskovej-volebnej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania--vo-volebnom-okrsku--vo-volbach-prezidenta-slovenskej-republikyMon, 18 Mar 2019 08:24:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-301-odpis-zapisnice-okrskovej-volebnej-komisie-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania--vo-volebnom-okrsku--vo-volbach-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-297-zoznam-kandidatov-na-prezidenta-sr-2019Mon, 18 Feb 2019 16:12:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-297-zoznam-kandidatov-na-prezidenta-sr-2019<![CDATA[Verejná vyhláška VSD o začatí stavebného konania]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-294-verejna-vyhlaska-vsd-o-zacati-stavebneho-konaniaFri, 08 Feb 2019 11:23:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-294-verejna-vyhlaska-vsd-o-zacati-stavebneho-konania<![CDATA[Akčné plány ochrany pred hlukom]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-293-akcne-plany-ochrany-pred-hlukomWed, 06 Feb 2019 11:22:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-293-akcne-plany-ochrany-pred-hlukom<![CDATA[Opis projektu - Zriadenie Komunitného centra]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-291-opis-projektu---zriadenie-komunitneho-centraWed, 30 Jan 2019 19:49:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-291-opis-projektu---zriadenie-komunitneho-centra<![CDATA[Voľby prezidenta SR 2019]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-290-volby-prezidenta-sr-2019Thu, 17 Jan 2019 09:01:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-290-volby-prezidenta-sr-2019<![CDATA[Živé vysielanie]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-287-zive-vysielanieFri, 21 Dec 2018 12:32:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-287-zive-vysielanie<![CDATA[Informácia pre verejnosť]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-286-informacia-pre-verejnostTue, 18 Dec 2018 13:19:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-286-informacia-pre-verejnost<![CDATA[NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA I. POLROK 2OI9]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-280-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2oi9Thu, 22 Nov 2018 13:45:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-280-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2oi9<![CDATA[Oznámenie o voľnom pracovnom mieste]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-279-oznamenie-o-volnom-pracovnom-miesteMon, 12 Nov 2018 08:59:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-279-oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste<![CDATA[Komunálne voľby 2018]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-278-komunalne-volby-2018Mon, 12 Nov 2018 08:58:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-278-komunalne-volby-2018<![CDATA[Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-277-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obce-turna-nad-bodvouMon, 12 Nov 2018 08:39:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-277-vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-276-oznamenie-o-vzdani-sa-kandidaturyFri, 09 Nov 2018 07:34:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-276-oznamenie-o-vzdani-sa-kandidatury<![CDATA[Oznam pre cestujúcich]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-275-oznam-pre-cestujucichMon, 29 Oct 2018 14:38:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-275-oznam-pre-cestujucich<![CDATA[Výzva PP - Elektrické prípojky NN]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-270-vyzva-pp---elektricke-pripojky--nnThu, 27 Sep 2018 15:01:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-270-vyzva-pp---elektricke-pripojky--nn<![CDATA[Výzva PP - Výdajníky pitnej vody]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-272-vyzva-pp---vydajniky-pitnej-vodyTue, 18 Sep 2018 15:08:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-272-vyzva-pp---vydajniky-pitnej-vody<![CDATA[Výzva PP - Vodovodné prípojky a Prístavky – zastrešenia na výdajníky vody]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-271-vyzva-pp---vodovodne-pripojky--a-pristavky--zastresenia-na-vydajniky-vodyTue, 18 Sep 2018 15:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-271-vyzva-pp---vodovodne-pripojky--a-pristavky--zastresenia-na-vydajniky-vody<![CDATA[Medzinárodná hasičská súťaž o pohár starostu obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-265-medzinarodna-hasicska-sutaz-o-pohar-starostu-obce-turna-nad-bodvouWed, 05 Sep 2018 08:15:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-265-medzinarodna-hasicska-sutaz-o-pohar-starostu-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-263-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-zakladnej-skoly-s-vyucovacim-jazykom-madarskym-alapiskolaThu, 30 Aug 2018 09:31:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-263-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-zakladnej-skoly-s-vyucovacim-jazykom-madarskym-alapiskola<![CDATA[Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-261-odvolanie-zakazu-vyuzivania-lesov-verejnostouThu, 16 Aug 2018 11:00:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-261-odvolanie-zakazu-vyuzivania-lesov-verejnostou<![CDATA[Zákaz využívania lesov verejnosťou ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-256-zakaz-vyuzivania-lesov-verejnostou-Tue, 07 Aug 2018 09:33:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-256-zakaz-vyuzivania-lesov-verejnostou-<![CDATA[ECO DOG TOILET stanica]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-253-eco-dog-toilet-stanicaFri, 03 Aug 2018 07:03:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-253-eco-dog-toilet-stanica<![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-239-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruTue, 31 Jul 2018 07:16:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-239-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Virtuálna prehliadka zrúcaniny Turnianského hradu]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-251-virtualna-prehliadka-zrucaniny-turnianskeho-hraduMon, 30 Jul 2018 10:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-251-virtualna-prehliadka-zrucaniny-turnianskeho-hradu<![CDATA[40. výročie MŠ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-247-40-vyrocie-msTue, 03 Jul 2018 07:57:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-247-40-vyrocie-ms<![CDATA[Posvätenie zvonice a kolumbária]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-244-posvatenie-zvonice-a-kolumbariaMon, 02 Jul 2018 08:04:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-244-posvatenie-zvonice-a-kolumbaria<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-242-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruMon, 02 Jul 2018 07:20:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-242-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Zrušenie Lekárskej pohotovostnej služby]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-249-zrusenie-lekarskej-pohotovostnej-sluzbySun, 01 Jul 2018 08:45:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-249-zrusenie-lekarskej-pohotovostnej-sluzby<![CDATA[Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-241-vyhlasenie-verejnej-obchodnej-sutazeWed, 27 Jun 2018 12:48:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-241-vyhlasenie-verejnej-obchodnej-sutaze<![CDATA[ICOMOS - cena maďarského výboru Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-238-icomos---cena-madarskeho-vyboru-medzinarodnej-rady-pre-pamiatky-a-sidla-Mon, 11 Jun 2018 07:25:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-238-icomos---cena-madarskeho-vyboru-medzinarodnej-rady-pre-pamiatky-a-sidla-<![CDATA[ Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Turňa nad Bodvou článok]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-232--vseobecne-zavazne-nariadenie-c22018-o-zavaznej-casti-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-turna-nad-bodvou-clanokFri, 25 May 2018 12:55:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-232--vseobecne-zavazne-nariadenie-c22018-o-zavaznej-casti-zmien-a-doplnkov-c1-zemneho-planu-obce-turna-nad-bodvou-clanok<![CDATA[SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO FLORIÁNA/SZENT FLÓRIÁN ÜNNEPE]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-231-spomienkova-slavnost-svateho-florianaszent-florian-nnepeThu, 24 May 2018 11:17:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-231-spomienkova-slavnost-svateho-florianaszent-florian-nnepe<![CDATA[„Košice Fire Recue“]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-228-kosice-fire-recueWed, 16 May 2018 08:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-228-kosice-fire-recue<![CDATA[Pozvánka na 20.zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-225-pozvanka-na-20zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvouTue, 15 May 2018 07:14:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-225-pozvanka-na-20zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-turna-nad-bodvou<![CDATA[Veľkonočné trhy]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-221-velkonocne-trhyThu, 19 Apr 2018 07:16:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-221-velkonocne-trhy<![CDATA[Taekwon-Do Serbia Open 2018]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-219-taekwon-do-serbia-open-2018Tue, 17 Apr 2018 08:10:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-219-taekwon-do-serbia-open-2018<![CDATA[Taekwon-Do Czech Open 2018]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-217-taekwon-do-czech-open-2018Tue, 17 Apr 2018 07:58:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-217-taekwon-do-czech-open-2018<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-214-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2018Fri, 13 Apr 2018 08:34:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-214-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2018<![CDATA[Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla pre DHZO]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-212-slavnostne-odovzdanie-hasicskeho-vozidla-pre-dhzoWed, 11 Apr 2018 10:15:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-212-slavnostne-odovzdanie-hasicskeho-vozidla-pre-dhzo<![CDATA[Deň učiteľov ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-210-den-ucitelov-Tue, 10 Apr 2018 07:11:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-210-den-ucitelov-<![CDATA[Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané!]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-207-pozor-vypalovanie-travy-je-zakazaneWed, 04 Apr 2018 10:29:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-207-pozor-vypalovanie-travy-je-zakazane<![CDATA[Výstavba predškolského zariadenia v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-206-vystavba-predskolskeho-zariadenia-v-obci-turna-nad-bodvouMon, 26 Mar 2018 19:12:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-206-vystavba-predskolskeho-zariadenia-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-200-vyrocna-clenska-schodza-klubu-dochodcovMon, 19 Mar 2018 11:09:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-200-vyrocna-clenska-schodza-klubu-dochodcov<![CDATA[Novootvorená predajňa RD-flowers]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-198-novootvorena-predajna-rd-flowersMon, 19 Mar 2018 10:11:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-198-novootvorena-predajna-rd-flowers<![CDATA[Kamerový systém v obci Turňa nad Bodvou]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-195-kamerovy-system-v-obci-turna-nad-bodvouThu, 15 Mar 2018 11:17:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-195-kamerovy-system-v-obci-turna-nad-bodvou<![CDATA[Maďarský ples/Magyar bál]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-190-madarsky-plesmagyar-balThu, 22 Feb 2018 10:52:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-190-madarsky-plesmagyar-bal<![CDATA[3. Rusínska tradičná zábava/3-ik Ruszin Hagyományőrző Bál ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-189-3-rusinska-tradicna-zabava3-ik-ruszin-hagyomanyorzo-bal-Thu, 22 Feb 2018 10:47:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-189-3-rusinska-tradicna-zabava3-ik-ruszin-hagyomanyorzo-bal-<![CDATA[Novoročný prejav starostu obce/ Torna község polgármesterének újévi beszéde]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-176-novorocny-prejav-starostu-obce-torna-kozseg-polgarmesterenek-ujevi-beszedeMon, 15 Jan 2018 10:38:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-176-novorocny-prejav-starostu-obce-torna-kozseg-polgarmesterenek-ujevi-beszede<![CDATA[CESTOVNÝ PORIADOK ]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-170-cestovny-poriadok-Fri, 01 Dec 2017 08:48:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-170-cestovny-poriadok-<![CDATA[Výsledky volieb do VÚC 2017]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-169-vysledky-volieb-do-vc-2017Thu, 09 Nov 2017 11:06:00 +0100https://www.turnanadbodvou.sk//--23-169-vysledky-volieb-do-vc-2017<![CDATA[Oznámenie o verejnom prerokovaní]]>https://www.turnanadbodvou.sk//--23-167-oznamenie-o-verejnom-prerokovaniMon, 16 Oct 2017 13:59:00 +0200https://www.turnanadbodvou.sk//--23-167-oznamenie-o-verejnom-prerokovani