Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Napojme sa 2022 / Csatlakozzunk 2022

 19.06.2023

Vážení spoluobčania!

V súvislosti s realizáciou projektu „Napojme sa 2022“ - zabezpečenie napojenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky Vám oznamujeme, že z ekonomických dôvodov a z dôvodu nepriaznivej situácie na elektronickom trhu, ktorá v značnej miere ovplyvňuje prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, spoločnosť VVS, a.s. predmetný projekt v blízkej budúcnosti NEBUDE realizovať. Podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky v našej obci sú zverejnené na web stránke www.vodarne.eu v Technických podmienkach pripojenia.

V prípade, že ste sa už na verejný vodovod, alebo verejnú kanalizáciu napojili a máte so spoločnosťou uzavretú Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, prípade máte povolenie na iné nakladanie s odpadovými vodami, považujte prosím toto oznámenie za bezpredmetné!

Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

Tisztelt polgártársak!

A „Csatlakozzunk 2022“ - víz- és szennyvízhálózat bekötésének biztosítása elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy gazdasági okokból és az energetikai piac kedvezőtlen helyzete miatt, amely jelentősen befolyásolja a közüzemi vízvezeték rendszerek és a közcsatornák működését, a Kelet-Szlovákiai Vízművek Rt. társaság a közeljövőben nem BIZTOSÍTJA az említett projektet. A víz- és szennyvízhálózat községünkben történő kiépítésének feltételei megtalálhatóak a www.vodarne.eu honlapon a Csatlakozás technikai feltetélei menüpontban.

Amennyiben már rácsatlakoztak a közüzemi vízvezetékre, vagy a közcsatornára, és Szerződésük van a társasággal szennyvíz elvezetésére a közcsatornába, vagy egyéb szennyvíz-elvezetési engedéllyel rendelkeznek, kérjük, tekintsék tárgytalannak ezt a tájékoztatót! 

Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


    Zoznam aktualít :