Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Odpočet elektromerov / Villanyóra-leolvasás

 08.06.2023

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom obce, že dňa 8. júna 2023 v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. bude poverený pracovník vykonávať odpočty elektromerov v domácnostiach na uliciach: Horná Kostolná ulica, Dolná Kostolná ulica, Pustá ulica, Hlavná ulica, Gazdovská ulica, Kaštieľska ulica, Vodná ulica, Tokajská ulica, Malá ulica, Moldavská cesta a dňa 9. júna 2023 v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. na uliciach: Žarnovská ulica, Župná cesta, Kvetná ulica, Nová ulica, Školská ulica, Staničná ulica. Zároveň žiada odberateľov elektriny, aby sprístupnili odberné miesta a obmedzili pohyb psov na dvoroch.

Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia! 


A Kelet-Szlovákia Villamos Művek Rt. tájékoztatja a község lakosságát, hogy megbízott dolgozója 2023. június 8-án 8:00 órától 18:00-ig, a háztartások villanyóráinak leolvasását fogja végezni a következő utcákban: Felső templom utca, Alsó templom utca, Puszta utca, Fő utca, Gazda utca, Kastély utca, Víz utca, Tokaj utca, Kis utca, Szepsi út, 2023. június 9-én 8:00 órától 18:00-ig pedig a következő utcákban: Zsarnai utca, Megye út, Virág utca, Új utca, Iskola utca, Állomás utca. Végül kérik a villamosenergia-felhasználókat, hogy tegyék elérhetővé a villanyórákat, illetve korlátozzák a kutyák mozgását az udvarokon.

Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


    Zoznam aktualít :