Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Čistenie Hájskeho potoka / Az Áji patak tisztítása

 24.04.2023

Vážení spoluobčania!

Minulý rok do grantového programu "Naša Turňa & Dvorníky" sa zapojila aj naša spoluobčianka pani Katarína Hudáková Gállová. V rámci malého grantu si zakúpili ochranné prostriedky, vrecia a na Tokajskej ulici zasadili dva stromy a osadili lavičku pri Hájskom potoku. V nedeľu, 16.apríla 2023 zorganizovala brigádu na čistenie v lokalite "Tokaj". Samosprávne orgány obce Turňa nad Bodvou vyslovujú poďakovanie pani Hudákovej Gállovej a spolubrigádnikom. Boli by sme radi, ak by sa v našej obci našlo ešte viac podobných dobrovoľníkov, ktorí samospráve pomáhajú pri likvidácii čiernych skládok. Ďakujeme pekne!

Tisztelt polgártársak!

Múlt éven csatlakozott a „Mi Tornánk és Szádudvarnokunk” támogatási programhoz Katarína Gállová Hudáková is. Csekély támogatás keretében védőfelszereléseket vásároltak, két fát ültettek el, valamint egy padot szereltek fel az Áji patak mellett. 2023. április 16-án, vasárnap brigádot szervezett a „Tokaj” környékének megtisztítására. Torna Község Önkormányzati Szervei hálás köszönetüket fejezik ki Hudáková Gállová asszonynak és a brigadon résztvevőknek. Örömünkre szolgálna, ha a jövőben több hasonló önkéntes is akadna, akik segítenék az önkormányzat erőfeszítéseit az illegális szemétlerakatok felszámolásában. Köszönjük szépen!


    Zoznam aktualít :