Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Naša Turňa a Dvorníky 2023 / A „Mi Tornánk & Szádudvarnokunk” 2023

 11.04.2023

V poradí 3. ročník grantového programu Naša Turňa & Dvorníky prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 5000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2023 a získajte naň finančnú podporu.

Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky - Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili tretí ročník grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty budú podporené, kedy sa tak udeje a ako je potrebné postupovať nájdete v štatúte.

Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené od 10. apríla do 1. mája 2023. Svoj nápad je potrebné prihlásiť cez formulár, ktorý nájdete na www.danucem.egrant.sk alebo prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu grant@danucem.com. Viac informácií, ako aj štatút programu, nájdete na  www.danucemprekomunity.sk alebo www.turnanadbodvou.sk či www.dvornikyvcelare.sk. Vyhodnotenie podpory projektov bude vyhlásené do konca mája 2023.

Celková suma 5000 eur bude rozdelená medzi projekty oboch obcí tak, že v každej z nich budú rozdané granty v hodnote 2500 eur. Maximálna výška finančnej podpory pre jeden ocenený projekt je 2000 eur, pričom v prípade kvalitne vypracovaných žiadostí a perspektívnych projektov je možnosť dofinancovania z rozpočtu obcí.

Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie môžu prihlasovať najmä také projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít – napríklad vybavenie pre združenia, obnova športovísk alebo iných voľnočasových priestorov či environmentálne projekty. Preto ak viete, čo navyše by obyvatelia vašej obce uvítali, neváhajte tento plán prihlásiť.

A „Mi Tornánk & Szádudvarnokunk”
pályázati program sorrendjének 3. évada összesen 5000 euróval járul hozzá az elkötelezett polgárok projektjeihez.

Van ötlete, hogyan lehetne községe életminőségén javítani? Regisztrálja be a „Mi Tornánk & Szádudvarnokunk 2023” támogatási programba, és nyerje el vele az 5000 eurós anyagi támogatást!

Torna és Szádudvarnok-Méhész önkormányzatai a Danucem Slovensko Rt.-vel együttműködve előkészítették a támogatási program harmadik évadát. Olyan projektek nyerhetik el a támogatást, amelyek javíthatják e két település polgárainak közösségi életminőségét. Az alapszabályban részletes információkat találnak arról, hogy mely projektek részesülnek támogatásban, illetve hogy mikor valósul meg, és miként szükséges eljárni.

A támogatást igénylők 2023. április 10. és május 1. között regisztrálhatnak. Ötletét a www.dancem.egrant.sk oldalon található űrlapon, vagy a grant@danucem.com e-mail címre küldött kérvényen keresztül regisztrálhatja. További információk, valamint a program státusza a www.dancemprekomunity.sk, vagy a www.turnanadbodvou.sk, illetve a www.dvornikyvcelare.sk oldalon találhatók. A projekttámogatások kiértékelésének kihirdetése 2023. májusának végéig megvalósul.

Az összesen 5000 eurós összeg úgy kerül felosztásra a két önkormányzat projektjei között, hogy mindkettőben 2500 euró értékű támogatást osztanak szét. Egy-egy díjazott projekt anyagi támogatásának maximális összege 2000 euró, jól előkészített pályázatok és leendő projektek esetén többletfinanszírozás is lehetséges az önkormányzatok költségvetéséből.

Az elkötelezett polgárok, vagy polgári társulások és szervezetek elsősorban olyan projektekkel pályázhatnak, amelyek hozzájárulhatnak közösségük életminőségének javításához – például egyesületek felszereléseinek beszerzéséhez, sportpályák, vagy egyéb szabadidős terek felújításához, környezetvédelmi projektek megvalósításához. Ezért, ha tudja, hogy mi az, amit községe polgárai külön is üdvözölnének, ne habozzon jelentkezni erre a tervre!

Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


Zoznam aktualít :