Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznam pre majiteľov garáží / Tájékoztatás a garázstulajdonosok részére

 17.02.2023

Vážení spoluobčania!

Obec Turňa nad Bodvou uznesením Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou č. 236/2022 zo dňa 24. 08. 2022 schválila predaj pozemkov pod garážami vo vlastníctve obce a týmto oznamuje majiteľom garáží, že si môžu podať písomnú žiadosť na odkúpenie pozemku pod garážou, ktorú vlastnia najneskôr do 15. marca 2023. V prípade, že Obec Turňa nad Bodvou eviduje z ich strany akékoľvek pohľadávky voči obci, predaj pozemku sa zrealizuje až po ich zaplatení.

Tisztelt polgártársak!

Torna község 2022. 08. 24-én az Önkormányzat 236/2022. számú határozata alapján elfogadta a község tulajdonában lévő garázsok alatti területek eladását. Ebből kifolyólag tájékoztatjuk a garázstulajdonosokat, hogy az említett területek megvásárlására írott kérelmet nyújthatnak be 2023. március 15-ig. Abban az esetben, ha Torna községnek bármilyen követelése van velük szemben, a földterület eladása a tartozás rendezését követően valósul meg.


    Zoznam aktualít :