Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácie pre voličov/ Tájékoztató a választók részére

 26.10.2022

Vážení spoluobčania!

V spojených voľbách do územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, dávajte pozor, resp. venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby Váš hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať na farebné odlíšenie obálok ako i počty zakrúžkovaných kandidátov.

Pripomíname, že volebná schránka pre krajské voľby bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch.

Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie taktiež neplatné.

Dávajte si pozor, aby Váš hlas neprepadol!

Tisztelt polgártársak!

A 2022. október 29-én sorra kerülő, összevont területi önkormányzati választásokon figyeljenek oda, illetve fokozott figyelemmel járjanak el, nehogy figyelmetlenség miatt elvesszenek szavazataik! Figyelni kell a borítékok színkülönbségére, valamint a bekarikázott jelöltek számára.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megyei választások úrnája kék színű lesz. A választópolgár egy kék színű borítékot tesz bele két szavazólappal, melyeknek szélein kék csík található.

Az önkormányzati választásokhoz fehér úrnát jelöltek ki. A választópolgár egy fehér borítékot tesz bele két fehér szavazólappal.

Ha a választópolgár a szavazólapot rossz színű borítékba teszi, az érvénytelen, ha rossz urnába teszi a borítékot, az is érvénytelen.

Figyeljenek oda, nehogy szavazataik elvesszenek!    Zoznam aktualít :