Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru / A fokozott tűzveszély hatályon kívül helyezése

 13.09.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie v súlade s § 21 písm.o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 od. 2) vyhlášky MV SR š. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Košice-okolie od 12.09.2022 od 16.00 hod..

A Kassa-vidéki Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat a T.t. tűzvédelemről szóló 314/2001. számú módosított törvény 21. §-a o) pontjának és az SZK Belügyminisztériumának rendelete 2 §-ának 2) bekezdése, a T.t tűzmegelőzésről szóló 121/2022. számú módosított törvénye értelmében hatályon kívül helyezi a Kassa-vidéki Járás területén található növényzettel és erdővel borított területek fokozott tűzveszélyességi idejét 2022. 09. 12-én 16:00 órától.


    Zoznam aktualít :