Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Akcia "Čistejšia obec" / "Tisztább község" akciónap

 08.04.2022

Vážení spoluobčania!

        Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dobrovoľníckej akcie, ktorá sa konala 2. 4. 2022 pod názvom „Čistejšia obec“. Brigáda bola zameraná najmä na zbieranie odpadu v lokalitách našej obce. Napriek zamračenému a ufúkanému počasiu sme sa zišli v hojnom počte. Pretože sme pracovali naozaj usilovne, poobede ostal za nami obrovský kus práce.

       Moje poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom všetkých vekových kategórií, pani Kataríne Hudákovej Gálovej, organizácii Save nature civas, OZ Castrum Thorna, OZ Csemadok, obyvateľom Ulice Čiga, Stolnotenisovému oddielu, firme Štrkopiesky, firme Rematrans, pánovi Szabóovi zo Staničnej ulice, členom DHZO, športovému klubu Taekwon-Do Turňa, dobrovoľníkom zo Sídliska Cementár. Ďakujem tiež poslancom a svojim kolegom z úradu za ich pomoc, ale i ostatným občanom, ktorí sa do tejto akcie zapojili. Je vzácne vidieť a stretnúť ľudí, ktorí prídu nezištne pomôcť, nič za to nečakajú a úprimne sa tešia z toho, čo sa im spoločnými silami podarí urobiť.

      Dúfam, že sa aj naďalej budeme stretávať stále v čoraz väčšom počte na ďalších obecných brigádach a spolu našu obec skrášľovať.

       Všetkým zúčastneným patrí ešte raz veľké poďakovanie!

                                                                                 Mgr. Atila Oravecz

                                                                                        starosta obce

Tisztelt polgártársak!

      Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik csatlakoztak a „Tisztább község” elnevezésű, önkéntes akcióhoz, amelyre 2022. 4. 2-án került sor! A brigád elsősorban a község környékén lévő hulladék összegyűjtésére összpontosult. A borult és szeles időjárás ellenére is, figyelemre méltó számban gyűltünk össze. Mivel valóban keményen dolgoztunk, délutánra hatalmas munkát hagytunk a hátunk mögött.

        Köszönetem minden önkéntesnek szól, korosztálytól függetlenül, valamint Hudáková Gálová Katarína asszonynak, a Save nature civas szervezetnek, a Castrum Thorna polgári társulásnak, a CSEMADOK helyi alapszervezetének, a Csiga utca lakóinak, az Asztalitenisz szakosztálynak, a Štrkopiesky cégnek, a Rematrans cégnek, Szabó úrnak az Állomás utcáról, Torna Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tagjainak, a Taekwon-Do Turňa sportklubnak és a Cementgyári Lakótelep önkéntes lakóinak. Szintén köszönöm a képviselőknek és hivatalbeli kollégáimnak, de azoknak a további polgároknak is, akik csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Értékes látni, illetve találkozni olyan emberekkel, akik elvárások nélkül, önzetlen segítséget nyújtanak egy-egy kezdeményezésen belül, és örömüket lelik mindabban, amit közös erővel sikerül véghez vinni.    

     Bízom benne, hogy továbbra is egyre nagyobb számban találkozunk majd más brigádokon, és együtt szépítjük tovább községünket.

       Még egyszer jár egy hatalmas köszönet, minden résztvevőnek!

                                                                Mgr. Oravecz Atila

                                                                   polgármester
    Zoznam aktualít :