Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií / Felmérés az információs és kommunikációs technológiák történő használatáról

 25.03.2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v roku 2022 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností IKT a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručností obyvateľstva a schopnosť využívania technológií. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 170 obcí. Do IKT zisťovania je zaradených 5 060 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 27. mája 2022. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením. Všetky poskytnuté informácie sú chránené a nezverejňujú sa.

Obec Turňa n/B nezodpovedá za obsah hlásenia!2022-ben a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala felmérést végez az információs és kommunikációs technológiák (IKT) háztartásokban és egyének által történő használatáról. A statisztikai felmérés célja a háztartások IKT felszereltségi szintjének meghatározása, és ezzel egyidejűleg a lakosság tudás- és készségszintjének, technológia-alkalmazhatóságának meghatározása. Szlovákiában több mint 170 települést választottak ki a felméréshez. Az IKT-felmérésben 5060 háztartás szerepel. A felmérés 2022. április 1. és május 27. között zajlik. Ezalatt a kiválasztott háztartásokat a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának kérdezőbiztosként feljogosított munkatársa keresi fel, aki köteles a háztartásokban igazolni magát, külön engedéllyel. Minden közölt információ védett és nem kerül nyilvánosságra.

A Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


    Zoznam aktualít :