Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 / A 2021-es népszámlálás eredményei

 17.03.2022


Vážení spoluobčania!

Prinášame Vám výsledky sčítania obyvateľov v roku 2021.

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 a porovnanie výsledkov z predošlých rokov

Štatistika získaná sčítaním obyvateľov v roku 2021 vykazovala v obci celkovo 3 700 obyvateľov. Z toho bolo 1 793 slovenskej, 1 211 maďarskej, 127 rómskej a 569 inej národnosti.

Štatistika získaná sčítaním obyvateľov v roku 2011 vykazovala v obci celkovo 3 511 obyvateľov. Z toho bolo 1 019 slovenskej, 2 036 maďarskej, 10 rómskej a 446 inej národnosti.

Štatistika získaná sčítaním obyvateľov v roku 2001 vykazovala v obci celkovo 3 213 obyvateľov. Z toho bolo 1 411 slovenskej, 1 400 maďarskej, 259 rómskej a 143 inej národnosti.Tisztelt polgártársak!

Ezúton ismertetjük Önökkel a 2021-es népszámlálás eredményeit.

A 2021-es népszámlálási eredmények és a korábbi évek eredményeinek összehasonlítása

A 2021-es népszámlálási adatok szerint a községnek összesen 3700 lakosa van. Közülük 1793 szlováknak, 1211 magyarnak, 127 romának és 569 egyéb nemzetiségűnek vallotta magát.

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a községnek összesen 3511 lakosa volt. Közülük 1019 szlováknak, 2036 magyarnak, 10 romának és 446 egyéb nemzetiségűnek vallotta magát.

A 2001-es népszámlálási adatok szerint a községnek összesen 3213 lakosa volt. Közülük 1411 szlováknak, 1400 magyarnak, 259 romának és 143 egyéb nemzetiségűnek vallotta magát.


    Zoznam aktualít :