Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Štatistický úrad SR oznam / SZK Statisztikai Hivatalának tájékoztatása

 10.12.2021

Štatistický úrad SR oznamuje: Od 7.12.2021 do 12.1.2023 bude prebiehať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2021 do 12. januára 2023.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia!

Az SZK Statisztikai Hivatalának tájékoztatása: 2021. 12. 7-től 2023. 1. 12-ig a családi számlák statisztikai adatgyűjtésére kerül sor.

Az SZK Statisztikai Hivatala a családi számlák statisztikai adatgyűjtését végzi, amelynek célja, hogy információkat szerezzen a különböző típusú háztartásokban élő természetes személyek kiadásainak, fogyasztásának és jövedelmének szerkezetéről, mértékéről és alakulásáról. Az adatgyűjtésre 2021. december 7-től 2023. január 12-ig kerül sor.

A feltüntetett időszakon belül az SZK Statisztikai Hivatalának kérdezőbiztos funkciójával felhatalmazott munkatársa tesz látogatást a kiválasztott háztartásoknál, akinek igazolnia kell kilétét. Az adatgyűjtés során megszerzett összes információ és vélemény védett, nyilvánosságra nem kerülnek, kizárólag az állami statisztika igényeit szolgálják. 
Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


    Zoznam aktualít :