Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Karanténa v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským / Karantén a tornai Alapiskolában

 06.12.2021

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom a žiakom, že podľa rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sú žiaci 10 dní v karanténe. 

Žiaci sa vrátia do školy postupne v závislosti od toho, odkedy sú v karanténe

triedy VII.ST a IX.ST nastúpia 9. decembra 2021 (štvrtok), 

trieda VI.A nastúpi 10. decembra 2021 (piatok), 

triedy IV.A, V.A, VIII.A nastúpia 13. decembra 2021 (pondelok), 

a triedy 0.A, 0.B. I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, VII.A, IX.A, IV.ST, VI.ST nastúpia 14. decembra 2021 (utorok)" 

A tornai Alapiskola értesíti Önöket, hogy a Regionális Közegészségügyi Hivatal Košice határozata alapján iskolánk minden tanulója 10 napos karanténban van. 

A karantén ideje változó a szerint, hogy melyik osztály mióta nincs iskolában. 

A tanulók a következő időpontokban jönnek iskolába:

VII.ST és IX.ST osztályok 2021. december 9-én (csütörtökön), 

VI.A osztály 2021. december 10-én (pénteken), 

IV.A, V.A, VIII.A osztályok 2021. december 13-án (hétfőn), 

0.A, 0.B. I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, VII.A, IX.A, IV.ST, VI.ST osztályok 2021. december 14-én, kedden jönnek iskolába. 


    Zoznam aktualít :