Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu / A belföldi és a külföldi turizmussal kapcsolatos adatgyűjtés

 22.10.2021

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 
Štatistický úrad realizuje zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu vo vybraných 690 mestách a obciach, medzi ktorými je aj naša obec. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, do ktorého je na celom Slovensku zapojených 8 200 domácností.
V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu RS poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným potvrdením. 

A belföldi és a külföldi turizmussal kapcsolatos adatgyűjtés
A Statisztikai Hivatal 690 város és község bevonásával adatgyűjtést végez a belföldi és a külföldi turizmussal kapcsolatban, melybe községünk is be lett vonva. Az adatgyűjtés célja a polgárok idegenforgalommal való kapcsolatát érintő információk begyűjtése, melybe Szlovákia 8200 háztartása lett bevonva. 
A 2021-es év folyamán községünk kiválasztott háztartásainál adatgyűjtőként az SZK Statisztikai Hivatalának munkatársa tesz látogatást, akinek egyedi azonosítóval kell igazolnia kilétét.

    Zoznam aktualít :