Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zber nebezpečného odpadu / A veszélyes hulladék begyűjtése

 19.10.2021

Zber nebezpečného odpadu
Obec Turňa nad Bodvou oznamuje obyvateľom obce, že dňa 20. októbra 2021 ( streda ) v čase od 12:45 – do 13:30 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu  na zbernom dvore v Turni nad Bodvou, kde bude pristavené vozidlo oprávnenej osoby na zber uvedených odpadov.
Pôvodca/Držiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby.
Pôvodca/Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá, laky, kyseliny, tekutý komunálny odpad v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie) uzavretých, pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká.
Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok: rozpúšťadlá, kyseliny, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky.  
Veszélyes hulladék gyűjtése
Torna község értesíti a község lakosságát, hogy 2021. október 20-án ( szerda ) 12:45-től – 13:30-ig Torna gyűjtőudvarán a veszélyes hulladék begyűjtésére kerül sor, ahol egy megbízott személy által kezelt szállító járműre lesznek felpakolva az említett hulladékok. 
A hulladéktermelő vagy -tulajdonos átadja a hulladékot a megbízott személynek.
A hulladéktermelő vagy -tulajdonos köteles a veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat, – mint például az oldószerek, olajok, növényvédő szerek, festékek, ragasztók, lakkok, savak, folyékony kommunális hulladékok –, felismerhető (eredeti csomagolás, eredeti címke vagy más megjelölés), zárt és rögzített csomagban gyűjteni, amelyből a hulladék nem szabadulhat/folyhat ki. 

A háztartások veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai közé tartoznak: oldószerek, savak, fotokémiai anyagok, növényvédő szerek, fénycsövek, festékek, ragasztók és gyantát tartalmazó veszélyes anyagok, elemek és akkumulátorok, motorolajak és egyéb motorhoz köthető folyadékok, veszélyes anyagokat tartalmazó csomagolások.     Zoznam aktualít :