Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022

 13.05.2021

Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou oznamuje rodičom detí, že zápis do MŠ na školský rok 2021/2022 sa organizuje bez prítomnosti detí v termíne od 3.5. do 28.5.2021.

Prihlášky sú k dispozícii v MŠ (Župná cesta 576/12, Turňa nad Bodvou), v ZŠ (Školská 301/16, Turňa nad Bodvou) a elektronicky na webovom sídle školy www.zsturnaslov.edupage.org.

Na zápis je potrebné priniesť vypísanú a pediatrom potvrdenú prihlášku, občianske preukazy oboch rodičov a rodný list dieťaťa.

Zápis sa uskutočňuje v ZŠ (hlavný vchod) v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. alebo v MŠ v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod.

A Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou értesíti a szülőket, hogy a beiratkozás az óvodába a gyermekek jelenléte nélkül zajlik, 2021. május 3-tól május 28-ig.

A beiratkozási lap rendelkezésre áll az óvodában (Torna, Megye út 576/12) és az alapiskolában (Torna, Iskola utca 301/16), valamint elektronikus formában az iskola weboldalán www.zsturnaslov.edupage.org.

A beiratkozásra szükséges elhozni a kitöltött, és a gyermekorvos által igazolt jelentkezési lapot, mindkét szülő személyi igazolványát és a gyermek születési bizonyítványát.

A beiratkozás az alapiskola épületében történik (főbejárat), munkanapokon 8:00 és 14:00 óra között, illetve az óvoda épületében 15:00 órától 16:00 óráig. 


    Zoznam aktualít :