Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Večný problém - smetie

 22.04.2021

Príchodom jari sa aj v našej obci pravidelne odkrývajú odpady, ktoré naši obyvatelia vyhadzujú do prírody namiesto toho, aby skončili v odpadkových košoch. Taktiež sa odkrývajú nánosy po minuloročných povodniach. Tak ako aj v iných rokoch, aj v tomto roku obec vynakladá nemalé úsilie a finančné prostriedky na odstránenie spomínaného odpadu.
Sme veľmi radi, že medzi obyvateľmi našej obce sa nájdu aj takí, ktorí sú ochotní bezplatne na úkor svojho voľného času pomáhať obci v odstránení odpadu z verejného priestranstva. Aj minulú sobotu hŕstka ochotných občanov čistila tok Hájskeho potoka a okolia pri Tokajskej ulici. Podarilo sa im pozbierať značné množstvo odpadu. Obec následne pozbieraný odpad pretriedila a odviezla na likvidáciu. Spomínaní občania avizovali, že túto sobotu chcú v tejto aktivite pokračovať ďalej. Budeme radi, ak sa pridajú aj ďalší občania. Každá pomoc je vítaná.
Obec poskytne maximálnu súčinnosť pri takýchto verejnoprospešných aktivitách. Veľmi pekne ďakujeme takýmto ochotným občanom našej obce, ktorí sa spolupodieľajú pri riešení tohto náročného problému, s ktorým sa stretávame nielen u nás, ale v celej republike, dokonca aj vo svete.  
A tavasz érkeztével községünkben rendszeresen előkerülnek olyan szemetek, amelyeket a lakosok a természetben dobálnak el ahelyett, hogy a szeméttárolóban kötnének ki. Mindemellett előkerülnek a tavalyi árvizek után maradt hordalékok is. Mint minden évben, úgy ezéven is a község nem kevés összeget fordít az említett hulladékok eltávolítására.
Nagy örömünkre szolgál, hogy lakosaink közül akadnak olyanok, akik a szabadidejüket feláldozva és minden ellenszolgáltatás nélkül, segítenek eltávolítani a hulladékot a közterületekről. A múlt szombaton is egy maroknyi lelkes tornai megtisztította az Áji patak medrét és a Tokaj utca környékét. Jelentős mennyiségű hulladékot sikerült összegyűjteniük, amelyet a község átválogatott és elszállított a megfelelő helyre, ahol megsemmisítésre kerül.
Az említett személyek jelezték a község felé, hogy e hét szombatján folytatni szeretnék a szemétgyűjtést. Örömünkre szolgálna, ha a lakosok közül mások is csatlakoznának. Minden segítő kéz jól jön.
A község maximális segítséget nyújt az ilyen közhasznú aktivitásokhoz. Nagyon szépen köszönjük ezen lakosainknak, hogy részt vesznek ebben a nagyon fontos és igényes probléma megoldásában, amely sajnos nem csak nálunk, de az egész országban, sőt az egész világban jelen van.  

 

 
 


    Zoznam aktualít :