Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do 1. ročníka školy na školský rok 2021/2022

 12.04.2021

Základná škola s materskou školou v Turni nad Bodvou Vám oznamuje, že termín zápisu detí do prvého ročníka školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch

14. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod. 

15. apríla 2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

bez osobnej prítomností detí v budove ZŠ, Školská ulica č. 301/16.

Zápis môže vykonať zákonný zástupca alebo ním písomne poverená osoba jedným z troch spôsobov:

1. Osobne v uvedených termínoch v budove ZŠ. V tomto prípade je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 12 € na školské pomôcky. Je dôležité, aby rodičia dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

2. Vyplnením a následným zaslaným tlačív z webovej stránky školy na poštovú alebo e-mailovú adresu školy. Tlačivá je nutné podať (poštou alebo e-mailom) najneskôr 23. apríla 2021 (vzory tlačív sú zverejnené na stránke školy v záložke Zápis do 1. ročníka).

3. Vyplnením elektronického formulára na www. stránke školy – Elektronická prihláška vyplnenú odoslať najneskôr do 23. apríla 2021.

A Tornai Alapiskola tájékoztatja Önöket a gyerekek 2021/2022-es tanév 1. osztályába történő beíratásának időpontjairól és menetéről, melyekre a gyerekek személyes jelenléte nélkül kerül sor az Iskola utca 301/16-os házszám alatt lévő Alapiskola épületében

2021. április 14-én 13:00 órától 15:30percig 

2021. április  15-én, 9 órától 12 óráig.

A beíratást a szülő vagy az általa írásban megbízott személy hajthatja végre a következő három mód egyike közül:

1. Személyesen a feltüntetett időpontokban az Alapiskola épületében. Ebben az esetben szükséges magukkal hozni a személyi igazolványt, a gyerek születési anyakönyvi kivonatát és 12 € a tanszerekre. Kérjük, hogy a szülők tartsák be a higiéniai és a járványügyi intézkedéseket.

2. Az iskola honlapjáról letöltött nyomtatvány kitöltésével majd beküldésével az iskola posta- vagy e-mail címére. A nyomtatványt legkésőbb (postai úton vagy e-mailen keresztül) 2021. április 23-ig szükséges leadni (a nyomtatványok mintái nyilvánosan elérhetőek az iskola honlapján a Zápis do 1. ročníka menüpont alatt).

3. Elektronikus nyomtatvány kitöltésével az iskola honlapján – Elektronikus jelentkezés (a kitöltöttet legkésőbb 2021. április 23-ig beküldeni).


    Zoznam aktualít :