Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 15.02.2021

Od pondelka 15. februára štartuje elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré potrvá do 31. marca. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Termín asistovaného sčítania sa v zmysle novely zákona posúva na obdobie od 1. apríla do 31. októbra 2021.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Štatistický úrad SR vykonáva sčítanie obyvateľov raz za desať rokov a obyvatelia si po prvýkrát budú môcť označiť zvlášť svoju národnosť a materinský jazyk.  


2021. február 15-étől kezdődik Szlovákiában az elektronikus népszámlálás, amely március 31-ig tart. A lakosok kényelmesen, az otthonaikban tölthetik ki a szükséges elektronikus nyomtatványt, amelyet a www.scitanie.sk linken találják meg. Kérjük lakosainkat, hogy a nyomtatvány kitöltésében segítsenek idősebb hozzátartozóinknak, amennyiben ezt ők igénylik. A népszámlálás második szakasza a törvénymódosítás értelmében április 1–től október 31-ig tart, azok számára, akik aszisztensek segítségét szeretnék igénybe venni.  A népszámlálás minden szlovák állampolgár számára kötelező.  A népszámlálás szempontjából szlovák állampolgárnak tekintendő az a személy, akinek állandó, ideiglenes, vagy ún. tolerált tartózkodási engedélye van Szlovákia területén. Szintén állampolgárnak tekintendő az Európai Unió állampolgára, akinek a szokásos tartózkodási helye Szlovákia területén van. A kiskorú állampolgárok-, és azok esetében, akik nem illetékesek jogi cselekmények végzésére, a népszámlálási nyomtatványt a törvényes képviselőjük köteles kitölteni. Az általunk feltüntetett adatoknak a 2021. január 1-én érvényes állapotot kell tükrözniük. A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala tíz évente végez népszámlálást, a lakosok most először tüntethetik fel külön a nemzetiségüket és az anyanyelvünket.
    Zoznam aktualít :