Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

 13.01.2021

Sčítanie obyvateľov na Slovensku sa uskutoční medzi 15. februárom a 31. marcom 2021. Obyvatelia budú mať 6 týždňov na vyplnenie sčítacieho formulára, ktorý sa po prvý raz v histórii sčítania uskutoční výlučne elektronicky.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

2021. február 15. és március 31. között kerül sor a szlovákiai népszámlálásra. A lakosoknak  hat hetük lesz arra, hogy kitöltsék a népszámlálási űrlapot, mely a népszámlálások történetében először  teljes egészében elektronikus úton történik majd.

A népszámlálási űrlap kitöltése a Szlovák Köztársaság valamennyi lakosa számára kötelező lesz. A népszámlálás szempontjából mindenki lakosnak számít, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti lakhellyel, vagy pedig tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az az Európai uniós polgár, akinek a szokásos tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van, a népszámlálás szempontjából szintén lakosnak számít.

A kiskorú lakosok helyett a népszámlálási űrlapot ezen  személyek törvényes képviselője, gyámja tölti ki.

A lakosok által a népszámlálási űrlapon megadott valamennyi adatnak a népszámlálás döntő pillanatára kell vonatkoznia, ez pedig a 2020. december 31-e és 2021. január 1-je közötti éjfél.


Informatívne video: https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

  


Zoznam aktualít :