Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrh na projekt Dopravné značenie v obci Turňa nad Bodvou

 19.11.2020

Vážení spoluobčania!


Obec Turňa nad Bodvou dala vypracovať návrh na projekt dopravného značenia v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Obec Turňa nad Bodvou týmto dáva možnosť občanom vyjadriť sa k návrhu dopravného značenia v lehote do 22.11.2020 (nedeľa) do polnoci na adrese elektronickej pošty turna@turnanadbodvou.sk alebo osobne na obecnom úrade.

Tisztelt polgártársak!

Torna község kidolgozásra bocsátotta a Tt. 135/1961. sz., a közúti közlekedésről szóló törvénye (közúttörvény) alapján a közúti jelzések projektjének javaslatát. Torna község a javaslattal kapcsolatban, ezennel lehetőséget nyújt a polgároknak véleményük kifejtésére 2020. 11. 22-i (vasárnap éjfélig) határidőig bezárólag a község elektronikus címén: turna@turnanadbodvou.sk-n, vagy személyesen a Községi Hivatalban. 

Návrh nájdete tu: https://www.turnanadbodvou.sk/--170-512-navrh-na-projekt-dopravne-znacenie-v-obci-turna-nad-bodvou


    Zoznam aktualít :