Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Víkend na počesť prvého štartu MMM Košice - 12. september 2020

 17.09.2020

Víkend na počesť prvého štartu MMM Košice. - 12. september 2020

Z príležitosti spomienky na prvý štart MMM Košice sa uskutočnil turistický víkend v našej obci. Ráno o 9.00 hod. sme privítali delegáciu Maratónskeho klubu v Košiciach pod vedením prezidenta Jána Sudzinu. Do našej obce prišli Maratónskym vláčikom. Po príchode sme dali hold známemu staviteľovi Vojtechovi Gersterovi, ktorý má pamätnú tabuľu na železničnej stanici. Vedúci delegácie a starosta obce uložili vence pri pamätnej tabuli. Následne sme sa presunuli do rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde nás sprevádzala Mgr. Marianna Krompasky. Po prehliadke kostola sme sa presunuli k pamätníku prvého štartu MMM Košice. V rámci spomienkovej slávnosti vystúpil spevácky zbor Búzavirág. Prezident MKK a riaditeľ pretekov MMM Košice v krátkosti pripomenul históriu prvého štartu MMM Košice. Po uložení vencov sa uskutočnil výstup na zrúcaninu Turnianskeho hradu. Na hrade nás privítali členovia občianskeho združenia Castrum Thorna. Účastníkov sprevádzala predsedníčka združenia Helena Mackoviaková a podpredseda združenia Ing. Róbert Surovec, PhD. Pod ich odborným dozorom sa uskutočnila prehliadka hradu. Po prehliadke sa účastníci presunuli na železničnú stanicu a o 15.30 hod. Maratónskym vláčikom odišli z našej obce. Ďakujeme všetkým usporiadateľom, ktorí celú túto spomienkovú akciu pripravovali a poďakovanie patrí aj účastníkom, ktorí túto slávnosť poctili svojou účasťou. A v neposlednom rade patrí poďakovanie aj speváckemu zboru Búzavirág, ktorí svojím vystúpením spestrili spomienkovú slávnosť.

Hétvége a Kassai Békemaraton tiszteletére. - 2020. szeptember 12.

A Kassai Békemaraton első rajtjának alkalmából, turisztikai hétvégére került sor községünkben. Reggel 9 órakor fogadtuk Ján Sudzina elnök úr vezetésével, a Maratoni Kisvonattal érkező, Kassai Maratoni Klub küldöttségét. Az érkezést követően tiszteletadással adóztunk a híres építésznek, Gerster Bélának emléke előtt, akinek a vasútállomáson emléktáblája van, amit a küldöttség vezetője és a község polgármestere megkoszorúzott. Ezután meglátogattuk a római katolikus Nagyboldogasszony templomot, ahol Mgr. Marianna Krompasky fogadott bennünket. A templom megtekintését követően a Kassai Békemaraton első rajtjának emlékművénél folytatódott az ünnepélyes megemlékezés, melynek keretén belül fellépett a Búzavirág énekkar is. A Kassai Maratoni Klub elnöke és a Kassai Békemaraton igazgatója röviden felidézte a maraton első rajtjának történetét. A koszorúzás után gyalogtúrára került sor a Tornai várba. A résztvevőket a Castrum Thorna polgári társulás tagjai fogadták, majd elnökének, Helena Mackoviakovának és alelnökének, Ing., PhD. Róbert Surovecnek szakmai vezetésével megtekintették a várat. Ezután visszatértek a vasútállomásra, és 15:30-kor a Maratoni Kisvonattal visszaindultak Kassára. Köszönjük minden rendezőnek a segítséget, és természetesen jár a köszönet a résztvevőknek is, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepélyes megemlékezést, valamint nem utolsó sorban, hálánkat fejezzük ki a Búzavirág énekkarnak, amely műsorával színesebbé tette a napot. 


    Zoznam aktualít :