Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Začiatok školského roka 2020/2021

 29.08.2020

Vážení spoluobčania, rodičia, milí žiaci!
Základná škola v Turni nad Bodvou Vám oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020 t. j. v stredu. Školská dochádzka je v tomto školskom roku POVINNÁ.
Nástup žiakov do 1. až 5. ročníka školy je dňa 2.9.2020 (streda) o 8:00 hod..
Nástup žiakov 6. až 9. ročníka školy je dňa 3.9.2020 (štvrtok) o 8:30 hod..
Otvorenie školského roka sa uskutoční na vyhradených stanovištiach pre jednotlivé triedy pod vedením triednych učiteľov v areáli školy.
Žiaci 1. ročníka budú mať otvorenie školského roka v budove školy. Žiaka prvého ročníka môže do budovy sprevádzať iba jeden rodič.
V areáli školy je potrebné mať nasadené rúško a dodržiavať 2 m odstup od cudzích osôb.
Pri otvorení školského roka rodič/žiak odovzdá vyplnené tlačivá: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Zdravotný dotazník zákonného zástupcu.
Pokyny pre ďalšie dni budú poskytnuté žiakom a rodičom počas otvorenia školského roka alebo je ich možné získať na webovom sídle školy.
Prajeme všetkým úspešný začiatok školského roka!
Tisztelt polgártársak, szülők, kedves diákok!
A Tornai Alapiskola értesíti Önöket, hogy a 2020/2021-es tanév 2020. 9. 2-án, tehát szerdán kezdődik. A tanév látogatása KÖTELEZŐ.
Az 1. és az 5. évfolyamos osztályok diákjainak belépésére 2020. 9. 2-án (szerdán), 8 órakor kerül sor.
A 6. és a 9. évfolyamos osztályok diákjainak belépésére 2020. 9. 3-án (csütörtökön), 8:30 órakor kerül sor.
Az egyes osztályok számára a tanév megnyitása kijelölt helyeken, az osztályfőnök vezetésével történik.
Az 1. osztályos diákok belépésére az iskola épületében kerül sor. Az első osztályos diák csak egy szülő kíséretében léphet be az épületbe.
Az iskola területén szükséges a szájmaszk viselése, és az idegen személyek közötti 2 méteres távolság betartása.
A tanév megnyitását követően a szülő/diák átadja a törvényes képviselő Nyilatkozatát a gyermek fertőző-mentességéről és a törvényes képviselő Egészségügyi kérdőívét.
A szülők és a diákok számára a következő napokra vonatkozó, további utasítások a tanévkezdés ideje alatt lesznek szolgáltatva, de
megszerezhetőek az iskola honlapjról is.
Mindenkinek sikeres tanévkezdést kívánunk!
Vážení spoluobčania, rodičia, milé deti!
Oznamujeme Vám, že materská škola otvára svoje brány dňa 2.9.2020.
Prevádzka materskej školy bude v čase od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Dieťa privádza rodič do šatne s nasadeným rúškom na tvári, pri vstupe použije dezinfekčný prostriedok na ruky.
V šatni sa môžu naraz zdržovať maximálne dve dospelé osoby a deti. Ostatní čakajú vonku s rúškami a dodržiavajú odstupy.
Rodič sa v šatni zdržiava iba nevyhnutný čas potrebný na odovzdanie dieťaťa učiteľke materskej školy.
Pri prvom nástupe rodič vypíše tlačivá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa a Zdravotný dotazník zákonného zástupcu.
Rodič pripraví do skrinky v šatni pre každé dieťa 1 ks rúška v igelitovom vrecúšku, toto rúško ostáva stabilne v skrinke, neprenáša sa domov.
Pre rodičov platí prísny zákaz vstupovať do ďalších priestorov materskej školy (triedy, umyvárky a pod.).
Platí zákaz nosenia fliaš s vodou z domu.
Ak je pre dieťa nutná hračka na spinkanie, môže si ju doniesť, ale ostáva celý čas v MŠ a neprenáša sa domov.
Šatne sa pre deti odchádzajúce domov na obed otvárajú o 12:00, pre deti s celodenným pobytom otvárajú o 15:00 hod. Rodičia počkajú pred
šatňou s nasadenými rúškami a dodržiavajú 2m odstupy od cudzích osôb.
Teší sa celý kolektív materskej školy!
Tisztelt polgártársak, szülők, kedves gyerekek!
Értesítjük Önöket, hogy az óvoda 2020. 9. 2-án, tehát szerdán nyitja meg kapuit.
Az Óvoda működése 6:30 és 16:30 óra között lesz.
A szülő a gyermeket szájmaszkban kíséri be az öltözőbe, és a belépést megelőzően kézfertőtlenítő eszközt használ.
Az öltözőben egyidőben csak két felnőtt és két gyermek tartózkodhat. A többiek szájmaszkban, a kellő távolságot betartva, kint várakoznak.
A szülő az öltözőben csak a szükséges időben tartózkodhat, addig, ameddig a gyermeket az óvoda pedagógusára bízza.
A szülő az első belépéskor kitölti a törvényes képviselő Nyilatkozatát a gyermek fertőző-mentességéről és a törvényes képviselő Egészségügyi kérdőívét.
A szülő az öltözői szekrénybe bebiztosít egy nejlonzacskóba csomagolt szájmaszkot. Az említett szájmaszk stabilan a szekrényben marad, nem vihető haza.
A szülők számára szigorúan tilos az Óvoda más helyiségébe belépni (osztályok, mosdó, stb.).
Tilos az otthonról hozott, vízzel feltöltött palack.
Ha a gyermek számára az elalváshoz játék is szükséges, annak maradnia kell az Óvodában, nem vihető haza.
Az ebédidőben hazatérő gyermekek számára 12:00 órakor nyílik meg az öltöző, az egész napos óvodalátogató gyermekek számára pedig 15:00 órakor. A szülők az öltöző előtt szájmaszkban, az idegen személyek közötti 2 méteres távolságot betartva várakoznak.
Az Óvoda munkatársai örömmel várják a tanévkezdést!

    Zoznam aktualít :