Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

"Drevo pre ľudí" - pestovanie energetických drevín

 18.06.2020

„Drevo pre ľudí” - pestovanie energetických drevín

Vážení spoluobčania!

Dňa 16. júna 2020 našu obec navštívil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. – jeden z gestorov projektu „Drevo pre ľudí”. Ocenil snahu samosprávy a vyzdvihol význam pestovania rýchlorastúcich energetických drevín, ktorý spočíva v efektívnom využívaní znehodnotenej poľnohospodárskej pôdy, v zlepšení štruktúry pôdy a obohatení o živiny, v zamedzení nelegálneho výrubu drevín. Prináša veľký potenciál čistého a lokálneho zdroja energie a v neposlednom rade je ako účinný vetrolam. Projekt je pilotným projektom a na základe našich skúseností sa bude aplikovať a propagovať na území celého Slovenska.

„Fa az emberek számára” – gyors növésű energiafa termesztése 

Tisztelt polgártársak!

2020. június 16-án községünkbe látogatott Ing. Ján Mičovský CSc., a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere – egy a „Fa az emberek számára” projekt gesztora. Értékelte a község igyekezetét, és kiemelte a gyors növésű energiafa termesztését, ami a leromlott mezőgazdasági földterületek hatékony kihasználásán, a talaj szerkezetének javításán és tápanyag-dúsításán, illetve az illegális fakivágások megfékezésén alapul. Nagy lehetőségeket rejt magában a tiszta energiaforrások tekintetében, és nem utolsó sorban szélfogóként is hatásos. Ez a projekt kísérleti projekt. Tapasztalataink alapján az egész Szlovák Köztársaság területén alkalmazva és népszerűsítve lesz.


    Zoznam aktualít :