Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2020/2021

 30.04.2020

Materská škola v Turni nad Bodvou oznamuje obyvateľom obce, že termín a postup zápisu detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od4.májado 13.mája 2020.

Prijímanie Žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len žiadosť) bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí za účasti jedného zákonného zástupcu pri dodržaní prísnych bezpečnostných podmienok – rúška, rukavice.

Na základe opatrení Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR sa môžu podávať žiadosti aj bez lekárskeho potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa (dodatočne sa priloží potvrdenie o zdrav. stave).

Postup zápisu detí do MŠ:

• rodič si stiahne Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie z webovej stránky Materskej školy: v zložke/Dokumenty

• rodič si môže od 4.5. - 13.5.2020 prevziať žiadosť aj osobne na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou cez podateľňu (bočné okno OÚ),

• vyplnenú a podpísanú žiadosť môže rodič poslať e-mailom na adresu Materskej školy: skolka@turnanadbodvou.sk

• vyplnenú a podpísanú žiadosť môže rodič osobne odovzdať na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou cez podateľňu (bočné okno OÚ) najneskôr do 13.mája 2020.

A Tornai Óvoda értesíti a község lakosságát, hogy a gyerekek 2020/2021-es tanévre szóló óvodai beíratásának időpontjára és az azon belüli menetére 2020. május 4-től május 13-ig kerül sor.

A gyerek Kérvényének elfogadására az iskola-előkészítő oktatásra (a továbbiakban kérvény) a gyerek személyes jelenléte nélkül, egy törvényes képviselő jelenlétében, a szigorú biztonsági feltételek betartása mellett – védőmaszk és kesztyű használatával kerül sor. 

Az Oktatásügyi-, Tudományos-, Kutatási- és Sportminisztérium intézkedései alapján a kérvényeket leadhatják a gyerek egészségi állapotáról szóló, orvosi igazolás nélkül is (utólagosan csatolva az egészségi állapotról szóló igazolást).

A gyerekek Óvodába történő beíratásának menete:

- a szülő letölti a gyerek iskola-előkészítő Kérvényét az Óvoda honlapjáról: a Dokumenty mappából,

- a szülő felveheti a Kérvényt a Tornai Községi Hivatalban az iktatóirodán keresztül (a Községi Hivatal oldalsó ablaka),

- a szülő a kitöltött és aláírt kérvényt elküldheti e-mailben az Óvoda címére:  skolka@turnanadbodvou.sk,

- a szülő a kitöltött és aláírt kérvényt személyesen is leadhatja a Tornai Községi Hivatalban az iktatóirodán keresztül (a Községi Hivatal oldalsó ablaka) legkésőbb 2020. május 13-ig.


    Zoznam aktualít :