Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výroba rúšok

 20.04.2020

 Vážení spoluobčania!

Pod vedením majsterky odborného výcviku pani Képešovej, žiačky elokovanej triedy Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova, Košice, ktoré navštevujú elokovanú triedu v Turni nad Bodvou, šijú ochranné rúška pre rómskych koordinátorov, ktorí aj v tomto období sa snažia udržať poriadok v osadách. Sprísnili sme aj kontroly dodržiavania ochranných opatrení po opustení osady. Cez kamerový systém kontrolujeme dodržiavanie opatrení a previnilci budú postihovaní. Touto cestou žiadame obyvateľov našej obce, aby všetky porušenia ochranných opatrení hlásili polícii alebo nášmu operačnému stredisku. Kontakty sú zverejnené na našej www. stránke, sociálnych sieťach a v mobilnej aplikácii. 

 Tisztelt polgártársak!

A Kukučínova, Košice, Műszaki Szakközépiskola Tornára kirendelt osztályának diákjai a szakmai gyakorlat vezetőjének, Képeš mesternőnek irányítása alatt, védőmaszkokat varrnak a roma koordinátorok részére, akik ebben az időszakban is igyekeznek rendet tartani a telepeken. Szigorítottuk a telep elhagyását követő, a megelőző intézkedések betartására irányuló ellenőrzéseket is. Kamerarendszeren keresztül figyeljük az intézkedések betartását, a szabálysértők büntetve lesznek. Ezúton kérjük községünk lakosságát, hogy a megelőző intézkedések megszegésének összes észlelt esetét jelentsék a rendőrségen vagy az irányítóközpontunknak! A kapcsolatok elérhetőek honlapunkon, a közösségi oldalainkon és a mobilapplikációnkban. 


 

 


    Zoznam aktualít :