Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Základná škola - Zápis detí do 1. ročníka školy na školský rok 2020/2021

 17.04.2020


Základná škola v Turni nad Bodvou Vám oznamuje, že termín a postup zápisu detí do prvého ročníka školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 21.- 22.-23. apríla 2020 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. bez osobnej prítomností detí v budove ZŠ, Školská ulica č. 301/16.

Zápis môže vykonať zákonný zástupca alebo ním písomne poverená osoba jedným z troch spôsobov:

1. Osobne v uvedených termínoch v budove ZŠ. V tomto prípade je potrebné doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Je dôležité, aby rodičia dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

2. Vyplnením a následným zaslaním tlačív z webovej stránky školy na poštovú alebo e-mailovú adresu školy. Tlačivá je nutné podať (poštou alebo e-mailom) najneskôr 23. apríla 2020 (vzory tlačív sú zverejnené na stránke školy v záložke Zápis do 1. ročníka).

3. Vyplnením elektronického formulára na www. stránke školy – Elektronická prihláška (vyplnenú odoslať najneskôr do 23. apríla 2020.

A Tornai Alapiskola tájékoztatja Önöket a gyerekek 2020/2021-es tanév 1. osztályába történő beíratása időpontjairól és menetéről, melyekre a gyerekek személyes jelenléte nélkül kerül sor az Iskola utca 301/16-os házszám alatt lévő Alapiskola épületében 2020. április 21-én, 22-én és 23-án, 9 órától 12 óráig.

A beíratást törvényes képviselő vagy az általa írásban megbízott személy hajthatja végre a következő három mód egyike közül:

1. Személyesen a feltüntetett időpontokban az Alapiskola épületében. Ebben az esetben szükséges magukkal hozni a személyi igazolványt és a gyerek születési anyakönyvi kivonatát. Kérjük, hogy a szülők tartsák be a higiéniai és a járványügyi intézkedéseket.

2. Az iskola honlapjáról letöltött nyomtatvány kitöltésével majd beküldésével az iskola posta- vagy e-mail címére. A nyomtatványt legkésőbb (postai úton vagy e-mailen keresztül) 2020. április 23-ig szükséges leadni (a nyomtatványok mintái nyilvánosan elérhetőek az iskola honlapján a „Zápis do 1. ročníka” menüpont alatt).

3. Elektronikus nyomtatvány kitöltésével az iskola honlapján, melyet legkésőbb 2020. április 23-ig be kell küldeni!


    Zoznam aktualít :