Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Veľkonočný pozdrav starostu obce Turňa nad Bodvou

 10.04.2020

Milí Turňančania!

    Počas týchto sviatkov si kresťanský svet pripomína utrpenie a slávne vzkriesenie Ježiša Krista, že skrze neho sme dosiahli večný život.
    Toto slávnostné obdobie je zatienené novým typom epidémie koronavírusu, ktorý podrobuje ľudstvo veľmi vážnej skúške.  Príslušné orgány prijali niekoľko preventívnych opatrení na potlačenie infekcie s cieľom, čo najskôr prekonať toto neočakávané núdzové obdobie. Najväčším poslaním dnešných sviatkov je postarať sa o seba, svojich blízkych, aby sme v budúcnosti mohli zažiť veľa pekných chvíľ strávených v pokoji a šťastí. S úctou žiadam svojich spoluobčanov, aby dodržiavali nariadenia. Buďme príkladom, ukážme, že sme súčasťou potlačenia epidémie. Pravdou je, že nezodpovednosť nemá na tomto svete miesto!
    Milí Turňančania!  
S najväčšou láskou v mojom srdci želám, aby ste strávili veľkonočné sviatky v teple Vášho domova, v intímnej atmosfére a zažili zázrak spasenia!

S úctou                                                                                 

                                                                                        Mgr. Atila Oravecz  
                                                                                            starosta obce 

Kedves tornaiak!

    Ebben az időszakban a keresztény világ megemlékezik Jézus Krisztus kínszenvedéséről és dicsőséges feltámadásáról, arról, hogy általa örök életet nyertünk.
    Ezt a lélekemelő időszakot mégis beárnyékolja az emberiséget nagyon komoly próbatétel elé állító új típusú koronavírus-járvány. Az illetékes szervek számos megelőző intézkedést fogadtak el a fertőzés megfékezése érdekében azért, hogy minél hamarabb túlessünk ezen a nem várt, vészterhes időszakon. A mostani ünnepek legnagyobb üzenete, hogy vigyázzunk egymásra, szeretteinkre, hogy a jövőben még számos, békességben és boldogságban eltöltött, közös pillanatot élhessünk át. Tisztelettel kérem a kedves polgártársaimat a rendeletek betartására. Legyünk példamutatóak, mutassuk meg, hogy részesei vagyunk a járvány megfékezésének! Most hatványozottan igaz az, hogy a felelőtlenségnek nincs helye ebben a világban.
    Kedves tornaiak!
Szívem legmélyebb szeretetével kívánom Önöknek, hogy töltsék a húsvéti ünnepeket otthonuk melegében, meghitt hangulatban, átélve a megváltás csodáját!

Mély tisztelettel,

                                                                                     Mgr. Oravecz Atila
                                                                                          polgármester                   


    Zoznam aktualít :