Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Turňa nad Bodvou článok

 25.05.2018


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5