Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla pre DHZO

 11.04.2018

Dňa 26.01.2018 bolo pred hasičskou zbrojnicou slávnostne odovzdané do užívania repasované hasičské vozidlo Tatra 148. Starosta obce Mgr. Atila Oravecz privítal občanov obce a vzácnych hostí a to prezidenta Hasičského a záchranného zboru JUDr. Alexandra Nejedlého, funkcionárov hasičského a záchranného zboru, predstaviteľov dobrovoľnej požiarnej ochrany. Starosta obce vo svojom následnom príhovore poďakoval za ďalšiu obnovenú hasičskú techniku a vyjadril presvedčenie, že technika tak ako v súčasnosti bude v dobrých rukách. 

2018. január 26.-án lett ünnepélyesen át adva egy felújított túzoltó gépjármű Tatra 148-as községünk részére. Mgr. Atila Oravecz, Torna polgármestere szeretettel üdvözölte a község lakosait és tisztelt vendégeket.  Az átadáson részt vett Alexander Nejedlý, az Országos Tűzoltó-parancsnokság elnöke is. A polgármester beszédében nem csak a tűzoltóautóért mondott köszönetet, de kiemelte az önkéntes tűzoltószervezet munkáját a községben.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5