Deň učiteľov

 10.04.2018

"Za všetky trápenia, úsilia, obete,

za všetko poučné, čo žiakom poviete,

kytica uznania právom Vám patrí."

Pri príležitosti výročia narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského si každoročne pripomína aj naša obec Deň učiteľov. Dňa 28. marca 2018 privítal starosta obce Mgr. Atila Oravecz pedagogických aj nepedagogických  zamestnancov našich škôl a školských zariadení v obci  v sále kultúrneho domu.

Vo svojom slávnostnom príhovore im vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou dennodenne prispievajú k rozvoju poznania a vychovávaniu nových generácií obyvateľov našej obce. Slávnostné popoludnie spríjemnili učiteľom svojimi vystúpeniami žiaci zo Základných škôl z obce Turňa nad Bodvou.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5