Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých / Mindenszentek ünnepe és hallottak napja

 26.10.2023

Vážení spoluobčania!

Blíži sa začiatok novembra. Mnohí z nás navštívime cintoríny a budeme spomínať na svojich blízkych. Na pamäti ich máme po celý rok, no práve v tieto dni chodíme naše spomienky zhmotniť na miesta ich posledného odpočinku. Znamená to aj nárast nami vyprodukovaného odpadu. Väčšia časť tohto odpadu skončí na skládkach. Aj Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých však môžu byť „bez odpadu“. Keby sme sa pri kupovaní svietnikov a kvetov nad tým trošku zamysleli, tak by sme vedeli ušetriť pre seba, pre samosprávu, ale hlavne pre naše životné prostredie. Prosíme, zamyslime sa nad tým, či nie je krajšia živá kytica alebo veniec, sviečka bez plastového alebo skleneného obalu, ktorá splynie s prírodou. Všetko začína od jednotlivca. Ako sa hovorí, menej je niekedy viac. Nekupujme veci, ktorých osud nenávratne končí na skládke. Počas Sviatku všetkých svätých a v deň Pamiatky zosnulých si pripomíname pominuteľnosť, ako aj kolobeh života. Ten sa týka i neživých vecí a nakladanie s nimi sa v konečnom dôsledku dotýka i nás. Myslime na to i pri budúcom nákupe a dajme prednosť riešeniam, ktoré majú budúcnosť. Ďakujeme pekne. 
Samosprávne orgány obce Turňa nad Bodvou
Tisztelt polgártársak! 
Közeledik a november eleje. Ilyenkor közülünk sokan meglátogatják a temetőket, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Egész éven át emlékezünk rájuk, de ezeken a napokon látogatjuk meg végső nyughelyüket, hogy megtestesítsük emlékeinket. Mindez az általunk termelődött hulladékok számának emelkedését is jelenti, melyek nagy része a hulladéklerakókba kerül. Mind a Mindenszentek, mind pedig a halottak napja lehet „hulladékmentes“. Ha a mécsesek és a virágok vásárlásánál céltudatosabban gondolkodnánk, spórolhatnánk magunknak, az önkormányzatnak és nem utolsó sorban a természetnek is. Kérjük, gondolkozzanak el azon, hogy nem szebb-e egy élő csokor, vagy koszorú, egy gyertya üveg, vagy műanyag borító nélkül, amelyik összeolvad a természettel! Minden az egyéntől kezdődik. Ahogy a mondás is tartja; a kevesebb néha több. Ne vásároljunk olyan dolgokat, melyek visszafordíthatatlanul a szemétlerakókban végzik! Mindenszentek és halottak napja idején a mulandóságról, illetve az élet körforgásáról emlékezünk meg. Ez vonatkozik az élettelen dolgokra is, és ezek kezelése végső soron ránk is hatással vannak. A következő bevásárlásnál is gondoljunk erre, valamint részesítsük előnyben 
azokat a megoldásokat, melyeknek jövőjük van! Köszönjük szépen! 
Torna község önkormányzati szervei


    Zoznam aktualít :