Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácie o miestnych daniach a poplatkoch / Tájékoztató a helyi adókról és illetékekről

 18.10.2023

Vážení spoluobčania! 

Žiadame obyvateľov obce, ktorí si doposiaľ neprevzali Rozhodnutia k plateniu miestnych daní za nehnuteľnosti a miestnych poplatkov za komunálny odpad na rok 2023, aby tak učinili v čo najkratšom čase a to na obecnom úrade počas úradných hodín.
Zároveň pripomíname obyvateľom, ktorí majú doručené Rozhodnutia na zaplatenie daní a poplatkov za komunálny odpad na rok 2023, prípadne za predchádzajúce roky a ešte ich nestihli uhradiť, aby ich uhradili najneskôr do konca októbra 2023.
Tisztelt polgártársak! 
Kérjük a község azon lakóit, akik még nem vették át a 2023. évre szóló határozatokat az ingatlanadó és a kommunális hulladék helyi illetékének befizetéséről, mielőbb tegyék meg a községi hivatalban az ügyfélfogadási órákban! 
Egyúttal felhívjuk azon lakók figyelmét, akik megkapták az adókról, illetve a kommunális hulladék illetékéről szóló 2023. évi, esetleg az azt megelőző évekre vonatkozó határozatokat, és még nem fizették be, legkésőbb 2023 október végéig rendezzék! 


    Zoznam aktualít :