Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu / Információgyűjtés a bel- és külföldi turizmusról

 02.10.2023

Vážení spoluobčania! 

Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 700 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností. V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohtozisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239
Obec Turňa nad Bodvou nezodpovedá za obsah hlásenia! 
Tisztelt polgártársak! 
A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 2023-ban felmérést végez a bel- és külföldi turizmusról (CR). A felmérés célja a lakosok turizmusban való részvételéről kapott információk biztosítása, melyek közzétételére meghatározott időközönként kerül sor. 2023-ban, Szlovákiában 700 települést választottak ki a felmérés végrehajtására, köztük községünket is. Országszerte 8200 háztartás lett besorolva. A 2023-as év során községünk kiválasztott háztartásait a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának kérdezőbiztosi funkciójával megbízott munkatársa látogatja meg, akinek minden esetben igazolnia kell magát. A háztartások által, a felmérés keretében rendelkezésre bocsátott információk és vélemények védettek, azokat nem hozzák nyilvánosságra, valamint kizárólag az állami statisztika szükségleteinek kielégítésére szolgálnak. Részletesebb tájékoztatásokat a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának honlapján, a www.statistics.sk oldalon, illetve a 055/6410 239-es telefonszámon keresztül kaphatnak.
Torna község nem felel a hirdetés tartalmáért!


    Zoznam aktualít :