ÚPD

    Výzva - štvorročné preskúmanie ÚPD 2012 tu

    Dokumenty štvorročného preskúmania ÚPD 2016:  

    1. Výpis uznesenia o štvorročnom preskúmaní Územného plánu obce Turňa nad Bodvou tu
    2. Výzva o návrh, podnety k zmenám alebo k doplneniu platného Územného plánu obce Turňa nad Bodvou, zverejnená 29.07.2016 / terület-fejlesztési terv felülvizsgálása   tu / itt