Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obecný úrad

Adresa obecného úradu

Obec Turňa nad Bodvou
Obecný úrad v Turni nad Bodvou
Moldavská cesta č. 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou 

Ústredňa: 

+421 55 466 21 01

Telefón (starosta): 

+421 55 466 21 38

E-mail: turna@turnanadbodvou.sk
Web: www.turnanadbodvou.sk
Počet obyvateľov: 3 776
Rozloha obce: 23,21 km2

Ing. Pavol Szepsi

Ing. Róbert Surovec, PhD.

Ing. Róbert Balázs

Sobášiaci

Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Atila Oravecz starosta obce 
tel.: 055 / 466 21 38 
mobil: 0907 976 360 
e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk 
ústredňa: 055 / 466 21 01
Ing. Pavol Szepsi zástupca starostu obce
Mgr. Eva Kovácsová

hlavný kontrolór

Pracovníci  administratívneho oddelenia obecného úradu

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
Bc. Eva Kováčová Prednostka úradu 
tel. 055/3336714, 0917 996 095
Vladimír Krompasky Vedúci technického úseku a životného prostredia
tel.: +421 55 3336715
tel. mob.: +421 908 987 729
Iveta Szásziová  ekonómia, účtovníctvo, rozpočtovníctvo
tel.: +421 55 3336711
Eva Kováčová  registratúra, podateľňa, personalistika a mzdy
tel.: +421 55 466 21 01
e-mail: turna@turnanadbodvou.sk
Mária Korcsmárosová pokladňa, majetok obce, daň z nehnuteľností,poplatok za odpady
tel.: +421 55 3336712
Margita Kovácsová matričný úrad, overovanie 
tel. 055 333 7105
Mgr. Tímea Matesz evidencia obyvateľstva, cintorín - hrobové miesta, sociálny úsek
tel.: +421 55 466 21 01
Emília Gáborová upratovačka, doručovateľka, korešpodentka
tel.: +421 55 466 21 01

Spoločný obecný úrad

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
MVDr. Katarína Flachbartová

Stavebníctvo, regionálny rozvoj, ďalší prenesený výkon št. správy,

civilná ochrana

tel.: +421 55 3336713

Materská škola

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
Eva Oravcová Riaditeľka MŠ
tel.: +421 55 466 23 59, +421 55 333 67 18
Adresa:
Materská škola
Župná č. 567/12 
(a 172/10 - elokovaná trieda)
044 02  Turňa nad Bodvou
e-mail:skolka@turnanadbodvou.sk

 InfoCentrum- Sociálny úsek

Mgr. Tímea Matesz

Moldavská cesta 
č. 105/36, 
044 02 Turňa nad Bodvou

 
telefón: +421 55 333 67 17

PONDELOK

 08:00 - 11:30

 PIATOK

08:00 - 11:30  
12:00 - 13:00

Rozpočtové organizácie obce

Názov a adresa (zákonné informácie) Riaditeľka školy
Názov organizácie: Základná škola, 
Sídlo: Školská ulica č. 301/16, 
044 02 Turňa nad Bodvou
Bod 3d) dátum zriadenia: 1.4.2002
Bod 3g) spoločný školský obvod Základnej školy Turňa nad Bodvou
Bod 3j) rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Andrea Deáková 
tel.: +421 55 466 2131, +421 907 906 479 
e-mail: 301.skolaturna@gmail.com
web: www.zsturnaslov.edupage.org
Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským-Alapiskola, 
Školská ulica č. 301/12, 
044 02  Turňa nad Bodvou

Ing. Andrea Molnárová
tel.: +421 55 466 2219 
web: www.zsmturna.edu.sk
e- mail: skola@zsmturna.edu.sk