Obec Turňa nad Bodvou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kontakty

Toto webové sídlo www.turnanadbodvou.sk http://www.turnanadbodvou.sk spravuje Obec Turňa nad Bodvou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Turňa nad Bodvou

Adresa:
Obecný úrad Turňa nad Bodvou
Moldavská cesta 419/49

044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 00691313

Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Atila Oravecz starosta obce 
tel.: 055 / 466 21 38 
mobil: 0907 976 360 
e-mail: starosta@turnanadbodvou.sk
Meno a priezvisko Funkcia
Mgr. Eva Kovácsová

hlavný kontrolór
e-mail: hlavna.kontrolorka@turnanadbodvou.sk

Sekretariát / Podateľňa: 

Tel.: +421 55 466 21 01

E-mail: turna@turnanadbodvou.sk

Kompetencie:
Obec Turňa nad Bodvou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Pracovníci  administratívneho oddelenia obecného úradu

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
Bc. Eva Kováčová Prednostka úradu 
tel. 055/3336714, 0917 996 095
Vladimír Krompasky Vedúci technického úseku a životného prostredia
tel.: +421 55 3336715
tel. mob.: +421 908 987 729
Iveta Szásziová  ekonómia, účtovníctvo, rozpočtovníctvo
tel.: +421 55 3336711
Eva Kováčová  registratúra, evidencia obyvateľstva, personalistika a mzdy
tel.:  +421 55 3336711
e-mail: turna@turnanadbodvou.sk

Eva Puškárová

pokladňa, majetok obce, daň z nehnuteľností
tel.: +421 55 3336712
Margita Kovácsová matričný úrad, overovanie 
tel. 055 333 7105
Mgr. Petra Molčáková poplatok za komunálny odpad
tel. 055 333 6715
Emília Gáborová upratovačka, doručovateľka, korešpondentka
tel.: +421 55 466 21 01

Spoločný obecný úrad

Meno a priezvisko Pracovná funkcia / agenda
MVDr. Katarína Flachbartová

Stavebníctvo, regionálny rozvoj, ďalší prenesený výkon št. správy,

civilná ochrana

tel.: +421 55 333 67 13

Rozpočtové organizácie obce

Základná škola s materskou školou
Sídlo: Školská ulica č. 301/16, 

Elokované pracovisko MŠ (Župná cesta 567/12, 044 02 Turňa nad Bodvou)

Elokovaná trieda (Župná cesta 172/10, 044 02 Turňa nad Bodvou)

Bod 3d) dátum zriadenia: 1.4.2002
Bod 3g) spoločný školský obvod Základnej školy Turňa nad Bodvou
Bod 3j) rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Mgr. Andrea Deáková 
tel. ZŠ:+421 55 466 21 31

             0907 906 479

 tel. MŠ: +421 55 333 67 18

e-mail: 301.skolaturna@gmail.com

e-mail:skolka@turnanadbodvou.sk

web: www.zsturnaslov.edupage.org

Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským-Alapiskola, 
Školská ulica č. 301/12, 
044 02  Turňa nad Bodvou

Ing. Andrea Molnárová
tel.: +421 55 466 2219 
web: www.zsmturna.edu.sk
e- mail: skola@zsmturna.edu.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk