Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov | Fotogaléria

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Turňa nad Bodvou sa uskutočnila 10.marca 2018. Prítomní boli 93 členovia. Svojou prítomnosťou nás poctil aj starosta obce. V rámci schôdze sme oslávili aj Medzinárodný deň žien, kde starosta obce obdaroval všetky prítomné ženy kvetom.

A Nyugdíjas klub évzáró taggyűlése 2018 március 10.-én let megtartva. A tagságból 93-an voltak jelen.Jelenlétével megtissztelt a község polgármestere is. A taggyűlés keretén belül megünnepeltük a Nemzetközi nőnapot is, ahol virággal kedvesked minden hölgy tagnaknak a polgármester úr.


Zoznam fotogalérií

1 2 3