„Košice Fire Recue“ | Fotogaléria

V dňoch 28-30.04.2018 sa konal 3.ročník Košice Fire Rescue. Naša DHZ sa tiež zúčastnila taktického cvičenia dobrovoľných hasičov v spolupráci s HaZZ. Cvičenie „Košice Fire Recue“ je zamerané na nácvik zásahov dobrovoľných hasičských zborov obcí a ich spolupráce medzi sebou, ale aj s profesionálnymi hasičmi Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky. Cieľom je čo najreálnejšie simulovanie rôznych typov zásahov, od požiarov až po technické zásahy.

2018 április 28. – 30. - án már harmadszor került sor a “Fire Rescue” nevezetű gyakorlatra. Idén a tornai önkéntes tűzoltók is részt vettek a gyakorlaton. Ez a gyakorlat az önkéntes tűzoltók kiképzésére van minden éven megrendezve. Az önkéntes tűzoltóink ezzel a részvétellel is bizonyították hogy készen vannak beavatkozni mindenféle rendkívuli eseményeknél.


Zoznam fotogalérií

1 2 3