40. výročie MŠ

 03.07.2018

Stretnutie pri príležitosti 40. výročia otvorenia Materskej školy 

V septembri v r. 1978 sa slávnostne otvorili brány našej MŠ III. v Turni nad Bodvou. Vznikol nový kolektív učiteľov a prevádzkových zamestnancov, ktorí pracoval pod vedením p. riaditeľky P. Zimprichovej. Píše sa rok 2018 – od tej chvíle ubehlo 40 rokov. 

Az Óvoda 40. évfordulójának alkalmából rendezett találkozó

1978 szeptemberében, ünnepélyesen megnyíltak a Tornai Óvoda kapui. Zimprich igazgatónő vezetése alatt, új közösség jött létre a pedagógusok és a működést biztosító dolgozók között. 2018-at írunk - attól a pillanattól kezdve elszaladt 40 év.


    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5