Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla pre DHZO | Turňa nad Bodvou | Oficiálne stránky obce
 

Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla pre DHZO

 11.04.2018

Dňa 26.01.2018 bolo pred hasičskou zbrojnicou slávnostne odovzdané do užívania repasované hasičské vozidlo Tatra 148. Starosta obce Mgr. Atila Oravecz privítal občanov obce a vzácnych hostí a to prezidenta Hasičského a záchranného zboru JUDr. Alexandra Nejedlého, funkcionárov hasičského a záchranného zboru, predstaviteľov dobrovoľnej požiarnej ochrany. Starosta obce vo svojom následnom príhovore poďakoval za ďalšiu obnovenú hasičskú techniku a vyjadril presvedčenie, že technika tak ako v súčasnosti bude v dobrých rukách. 

2018. január 26.-án lett ünnepélyesen át adva egy felújított túzoltó gépjármű Tatra 148-as községünk részére. Mgr. Atila Oravecz, Torna polgármestere szeretettel üdvözölte a község lakosait és tisztelt vendégeket.  Az átadáson részt vett Alexander Nejedlý, az Országos Tűzoltó-parancsnokság elnöke is. A polgármester beszédében nem csak a tűzoltóautóért mondott köszönetet, de kiemelte az önkéntes tűzoltószervezet munkáját a községben.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4